Uczeń Technikum Mechanicznego wyróżniony w konkursie

"KANGUR MATEMATYCZNY"

Zespół Szkół Technicznych w Olecku

grupowe 2 grupowe 3 grupowe 4 grupowe 5 Marzena Konewko organizatorzy dziewczyny z ZST E. Kamińska gratuluje swemu uczniowi E. Kamińska, W. Olszewski, K. Iwanowski i D. Andryszczyk Ewa Kamińska i wicestarosta Ewa Kamińska ze swoim uczniem Dawidem Andryszczykiem (1) grupowe 1