UCZNIOWIE ZST PODNIEŚLI SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Zespół Szkół Technicznych w Olecku

posadzkarz glaurnik 1 posadzkarz glaurnik 1a posadzkarz glazurnik 2 posadzkarz glazurnik 2a posadzkarz glazurnik 3 posadzkarz glazurnik 3a prawo jazdy 4 prawo jazdy 5 strony WWW 6 strony WWW 7 strony WWW 8 strony WWW 8a stylizacja paznokci i wizaż 9 stylizacja paznokci i wizaż 10 stylizacja paznokci i wizaż 10a stylizacja pzanokci i wizaż 10b stylizacja pzanokci i wizaż 11 wózki jezdniowe 12 wózki jezdniowe 12a wózki jezdniowe 13 wózki jezdniowe 14 wózki jezdniowe 14a zajęcia popołudniowe 1 zajęcia popołudniowe 2 zajęcia popołudniowe 3 zajęcia popołudniowe 4