Technik Ekonomista

Wybór kierunku ekonomicznego - to Twoja pierwsza trafna inwestycja!

Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy, zawód, który otwiera przed Tobą wiele możliwości. Oznacza to, że w trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę umiejętności z wielu dziedzin. Uczą się jak m.in.:

• prowadzić kancelarie, sekretariaty (instytucji rządowych, samorządowych, finansowych, podmiotów gospodarczych), w tym obsługiwać wszystkie urządzenia biurowe;
• prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, handlowych, finansowych;
• organizować własną działalność gospodarczą, interpretować I stosować przepisy prawa, m.in.: gospodarczego, finansowego, podatkowego, bankowego;
• organizować skuteczny marketing i sprzedaż;
• prowadzić negocjacje, organizować prace indywidualne oraz w grupach;
• zajmować się sprawami zatrudnienia oraz wynagrodzeń;
• obsługiwać specjalistyczne programy komputerowe (m.in.: księgowe, kadrowe, biurowe);
• posługiwać się językiem obcym w kontaktach z kontrahentami I instytucjami.

To tylko niektóre umiejętności, które zdobywa uczeń tego kierunku. W jaki sposób Ty skorzystasz z tak szerokiego wachlarzu kwalifikacji - zależy tylko od Ciebie. Możliwości jest wiele.

Akcje, PIT-y, Banki, Kredyty, Podatki, Budżet - to elementy naszej rzeczywistości. Należy znać zasady ekonomii, aby dobrze funkcjonować w nowoczesnym świecie. My Ci w tym pomożemy!

Zespół Szkół Technicznych w Olecku wprowadził do programu nauczania technika ekonomisty dwie nowoczesne specjalizacje:
1. Zarządzanie biurem i kadrami;
2. Rachunkowość małych przedsiębiorstw

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

•  uzdolnienia rachunkówo-matematyczne,
• operatywność w działaniu,
• uczciwość,
• sumienność i zdyscyplinowanie,
• komunikatywność,
• umiejętność rozwiązywania problemów,
• kultura osobista.

Możliwość zatrudnienia po ukończeniu technikum w zawodzie technik ekonomista:

wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową,
• banki,

• agencje ubezpieczeniowe,

• biura maklerskie,

• zakłady budżetowe,

• konsulting,

• własna działalność gospodarcza.

Jeżeli interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie w sferze gospodarczej, społecznej, biznesowej, chętnie pracujesz w zespole lub samodzielnie, umiesz jodejmować decyzje i marzysz o ciekawej i atrakcyjnej finansowo pracy zawodowej, to zawód technik ekonomista jest właśnie dla Ciebie!!!