Technik Handlowiec

Technik handlowiec:

• zajmuje się sprzedażą (wyszukuje różnych dostawców towarów i usług, których potrzebuje i które chciałby sprzedawać; znajduje chętnych, którzy gotowi byliby
te towary lub usługi zakupić; zawiera z nimi umowy). Technik handlowiec może działać samodzielnie lub w porozumieniu ze swoimi przełożonymi, na których zlecenie pracuje;

• zajmuje się prowadzeniem dokumentacji sprzedaży, zawieraniem umów, prowadzeniem rozliczeń, załatwianiem reklamacji.

Zespół Szkół Technicznych w Olecku w celu uatrakcyjnienia i unowocześnienia zawodu wprowadził do programu nauczania technika handlowca poszukiwaną na rynku pracy specjalizację:

E-handel i spedycja to przyszłość. Przede wszystkim chodzi o oszczędność czasu i zakres oferty. Dodatkowo to, co jest istotne, to możliwość dokonywania zakupów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Internet wciągnął kupujących, którzy oglądają w sklepie towary, ale kupują w sieci.

Technik handlowiec należy do zawodów typowo usługowych. Osoba, która decyduje się na naukę w tym kierunku powinna być:

• ambitna, wyznaczać sobie śmiałe cele i konsekwentnie je realizować,
• posiadać zmysł ekonomiczny, gdyż ekonomia i zarządzanie są najważniejszymi
przedmiotami w szkole na tym kierunku,
• odpowiedzialna, dokładna, systematyczna w działaniu,
• komunikatywna, uczciwa, rzetelna,
• mieć dobra pamięć, zamiłowanie do porządku, poczucie estetyki i wysoki poziom kultury osobistej,
• ważną cechą handlowca jest odpowiednia prezencja oraz chęć ciągłego aktualizowania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu technikum handlowego:

• w działach handlowych firm państwowych i prywatnych,
• jako przedstawiciele handlowi firm,
• w działach lo gistyki,
• jako personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi,
• w działach marketingu,
• własna firma handlowa