Technik Informatyk

 

Podstawowym celem kształcenia w kierunku technik informatyk jest przygotowanie absolwentów do montowania i ekspolatacji komputera oraz urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron WWW i apikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami.

Zespół Szkół Technicznych w Olecku w celu uatrakcyjnienia i unowocześnienia zawodu wprowadził do programu nauczania technika informatyka innowacyjne specjalizacje.

Perspektywy zatrudnienia technika informatyka

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni jako:
• webmasterzy - projektanci stron internetowych,
• analitycy systemów komputerowych,
• administratorzy systemów komputerowych,
• administratorzy baz danych.

Wymagane predyspozycje:
• zainteresowanie elektroniką i techniką komputerową,
• zdolności do nauk ścisłych,
• dokładność i systematyczność,
• chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia,
• podatność na innowacje.