Technik Mechanik

Technik mechanik to kierunek kształcący fachowców w zakresie podstaw mechaniki. W programie nauczania są zajęcia m.in. z mechaniki, której znajomość wymagana jest w zawodzie żołnierza zawodowego. Szkoła ma podpisaną umowę o współpracy z dwiema jednostkami wojskowymi: w Suwałkach i Giżycku. W ramach tej współpracy organizowane są szkolenia i obozy w koszarach i na strzelnicach. Uczestnicząc w nich, będziesz wiedział, jakie wymagania należy spełnić, aby zostać przyjętym do służby wojskowej.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz umiał:

• konstruować proste obiekty mechaniczne;
• obsługiwać m.in. tokarki, frezarki, spawarki;
• posługiwać się narzędziami i oprzyrządowaniem technologicznym;
• oceniać stan techniczny obiektów mechanicznych i dokonywać napraw urządzeń mechanicznych i silników spalinowych;
• posługiwać się dokumentacją techniczną;
• korzystać z oprogramowania komputerowego (Auto-Cad);

 

Absolwenci tehnikum mechanicznego znajdują zatrudnienie głównie na stanowiskach nadzoru technicznego niemal we wszystkich działach gospodarki, m.in. jako:

żołnierze zawodowi - mechanicy sprzętu
• organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń;
• w stacjach obsługi pojazdów samochodowych;
• w zakładach produkujących maszyny i urządzenia;
• jako kontrolerzy jakości maszyn i usług;
• instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne;
• dozorujący pracę maszyn i urządzeń;
• konserwatorzy maszyn i urządzeń.

Już w klasie czwartej będziesz miał możliwość uczęszczania na kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji m18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych i uzyskania dodatkowego zawodu mechanika pojazdów samochodowych - drugi po techniku mechaniku najbardziej pożądany zawód w zawodowej służbie wojskowej.

W naszej szkole każdy może odnieść sukces. Zdawalność egzaminów zawodowych techników mechaników jest znacznie wyższa niż w województwie

TECHNIK MECHANIK  o specjalizacji: Technika i mechanika wojskowa jest to kierunek kształcący fachowców w zakresie podstaw mechaniki. W programie nauczania są zajęcia między innymi z mechaniki, co wymagane jest np. przy zawodzie żołnierza zawodowego. Szkoła ma podpisaną umowę o współpracy z dwoma jednostkami wojskowymi z Suwałk i Giżycka.

TECHNIK MECHANIK  o specjalizacji: Maszyny i urządzenia stoczni jachtowej  kształci w kierunku wykonywania robót szkutniczych obejmujących wykonywanie, montowanie i naprawę jednostek pływających – statków, jachtów, łodzi transportowych i sportowych. Nasza szkoła ma podpisaną umowę partnerską ze stocznią Delphia Yachts.