CUKIERNIK

 

Na zajęciach w szkole przez 3 lata uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, jak też są kształceni w zakresie teoretycznym z przedmiotów zawodowych w trzech blokach tematycznych: technicznym, ekonomicznym i produkcji cukierniczej. Przez cały okres nauki zdobywają doświadczenie w wybranych ciastkarniach - cukierniach rzemieślniczych.

Przedmioty zawodowe:

• technika w produkcji cukierniczej,

• technologie produkcji cukierniczej,

• przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej.

Uczeń zdobywa i kształci umiejętności związane z produkcją wyrobów cukierniczych. Zajęcia
praktyczne trwają 3 lata i kończą się egzaminem zawodowym.

Nauka w szkole trwa 3 lata, a po jej zakończeniu uczniowie mogą kontynuować naukę w liceum dla
dorosłych i kończącym się egzaminem dojrzałości. Uzyskane świadectwo maturalne stwarza
możliwość ubiegania się o przyjęcie na wyzsze uczelnie wszystkich kierunków, np.: akademie rolnicze,
uniwersytety, wyższe uczelnie państwowe oraz ich filie.

Po zakończeniu nauki w szkole i na praktyce uczeń będzie umiał:

• prawidłowo przygotować surowce, maszyny i urządzenia do procesu produkcji,

• obsłużyć każde stanowisko w cukierni - ciastkarni,

• posługiwać się schematami technologicznymi i recepturami wyrobów cukierniczych i ciastkarskich,

• odpowiednio przygotować wyroby do sprzedazy.

Posiadając takie umiejętności uczniowie mogą podjąć pracę we wszystkich cukierniach,
ciastkarniach lub piekarniach. Mogą również próbować uruchomić własną działalność produkcyjną.