FRYZJER

 

Uczniowie, którzy wybrali zawód fryzjer zdobywają kwalifikacje na zajęciach teoretycznych w szkole oraz na zajęciach praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w Szkolnej Pracowni fryzjerskiej oraz w zakładach prywatnych,. Nauka w szkole trwa 3 lata, a po jej zakończeniu uczniowie mogą kontynuować naukę w liceum dla dorosłych.

W wyniku kształcenia w zawodzie fryzjer uczeń powinien umieć:

•   zorganizować własne stanowisko pracy,
•   przestrzegać zasad higieny pracy,
•   obsługiwać urządzenia w zakładzie fryzjerdcim,
•   odkażać i konserwować sprzęt,
•   komunikować się z klientem,
•   pomagać w doborze uczesania pasującego do twarzy i figury klienta,
•   rozpoznawać zmiany chorobotwórcze i uszkodzenia włosów,
•   wykonywać najnowsze strzyżenie włosów,
•   wykonywać trwałą ondulację,
•   koloryzować włosy różnymi technikami,
•   korzystać z technik komputerowych,
•   poszukiwać aktywnie pracy,
•   odpowiednio prezentować swoje kwalifikacje.

Fryzjer spełnia życzenia klienta dotyczące uczesania. Doradza zastosowanie odpowiedniej pielęgnaqi
w zależności od gatunku i stanu włosów. Korzystając z żurnali lub komputerowych symulatorów pomaga w doborze uczesania pasującego do twarzy i figury. Powinien sprostać życzeniom najbardziej wymagających klientów, śledząc bieżącą modę i techniki fryzjerskie, biorąc udział w pokazachmorganizowanych regularnie przez Izbę Rzemieślniczą i inne instytucje.

Co po szkole? Absolwent z przygotowaniem w zawodzie fryzjer może być zatrudniony w zakładach fryzjerskich świadczących usługi typowe dla fryzjerstwa damskiego czy męskiego lub podejmować działalność w tym zakresie na własny rachunek.