KUCHARZ

 

Kucharz małej gastronomii zdobywa kwalifikacje do:

• przygotowywania potraw i napojów w małych punktach gastronomicznych, stosując odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia

• oceniania i dobierania surowców i półproduktów, w oparciu o normy i receptury gastronomiczne

• obliczania wartości energetycznej potraw, dbając o ich estetyczne wykończenie
 

Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w:

•   barach szybkiej obsługi
•   punktach małej gastronomii
•   szpitalach
•   szkołach
•   przedszkolach
•   internatach
•   stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy
•   restauracjach
•   kawiarniach
•   hotelowych zakładach gastronomicznych
•   przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie kucharz mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkole średniej.