MECHANIK
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.
 

Zadania zawodowe:

• przyjmowanie samochodów osobowych i zespołów samochodowych do naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęda;

• ustalanie przyczyn wad i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów samochodów osobowych metodami diagnostycznymi;

• usuwanie usterek w zespołach i układach samochodów osobowych (do których można zaliczyć: silnik, sprzęgło, skrzynię biegów, wały napędowe, koła jezdne, układy hamulcowe, obwody elektryczne, układy chłodzenia i ogrzewania, nadwozie samochodowe) w ramach napraw bieżących i okresowych;

• przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia samochodu oraz wymiana płynów eksploatacyjnych z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;

• wykonywanie operacji demontażowo-montażowych samochodów i ich zespołów ;

• mycie oraz czyszczenie części i zespołów;

• przeprowadzanie weryfikacji części oraz naprawy zespołów;

• dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych przy wykorzystaniu obróbki ręcznej, mechanicznej, plastycznej i różnych sposobów łączenia (klejenie, nitowanie, lutowanie, spawanie, zgrzewanie Itp.);

• wykonywanie rozliczeń kosztów usług obsługowo-naprawczych;

• sprawdzanie jakości wykonywanych prac obsługowo-naprawczych podczas jazd próbnych;

• organizowanie stanowiska pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoz.