PIEKARZ

 

Na zajęciach w szkole przez 3 lata uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących.
Jak te2 są kształceni w zakresie teoretycznym z przedmiotów zawodowych w trzech blokach tematycznych: technicznym, ekonomicznym I produkcji piekarskiej. Przez cały okres nauki zdobywają doświadczenie w wybranych piekarniach rzemieślniczych.

Przedmioty zawodowe:

•  produkcja piekarska,
•  wyposażenie techniczne piekarni,
•  przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej..

Uczeń zdobywa i kształci umiejętności związane z produkcją pieczywa.

Nauka w szkole trwa 3 lata, a po jej zakończeniu uczniowie mogą kontynuować naukę w liceum dla
dorosłych i kończącym się egzaminem dojrzałości. Uzyskane świadectwo maturalne stwarza
możliwość ubiegania się o przyjęcie na wyższe uczelnie wszystkich kierunków, np.: akademie rolnicze,
uniwersytety, wyższe uczelnie państwowe oraz ich filie.

Po zakończeniu nauki w szkole i na praktyce uczeń będzie umiał:

•  prawidłowo przygotować surowce, maszyny i urządzenia do procesu produkcji,
•  obsłużyć każde stanowisko w piekarni branżowej,
•  prawidłowo wyrobić ciasto na wszelkiego rodzaju pieczywo,
•  odpowiednio przygotować pieczywo do sprzedaży.

Posiadając takie umiejętności uczniowie mogą podjąć pracę we wszystkich piekarniach lub ciastkarniach. Mogą również próbować uruchomić własną działalność produkcyjną.