SPRZEDAWCA
 

 

Zawód sprzedawca należy do grupy zawodów usługowych.

W procesie nauczania obowiązują dwa bloki przedmiotów: ogólnokształcące i zawodowe.

Miejscem pracy sprzedawcy mogą być punkty sprzedazy detalicznej lub hurtownie, a także wszystkie
te miejsca, w których dokonuje się sprzeda2y akwizycyjnej. Absolwent ma możliwość podjęcia
działalności gospodarczej na własny rachunek.

Od przyszłego sprzedawcy oczekuje się takich cech jak:

-    dobra sprawność ruchowa,

-    komunikatywność,

-    kultura osobista,

-    uczciwość.

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach handlowych.