„Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” - podsumowanie działań konkursowych

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół Technicznych w Olecku brał udział w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu  „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności szkół w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.  W okresie od 5 października 2015 r.  do 31 marca 2015 r. społeczność ZST  wykonała dziewięć zadań.

W październiku 2015 r. przeprowadzono we wszystkich klasach sondaż na temat: „Predyspozycje i umiejętności zawodowe szczególnie pożądane przez pracodawców”. Na podstawie wyników sondażu uczniowie podzieleni na grupy branżowe wykonali  plakaty obrazujące cechy, których  pracodawcy oczekują od swych potencjalnych  pracowników.

W listopadzie 2015 r.   w  ZST  odbyło się pięć spotkań młodzieży z Krystyną Zdan - doradcą zawodowym, pracownikiem Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olecku. W cyklu spotkań  na temat „Kompetencje personalno – społeczne przydatne w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy” wzięli udział uczniowie klas trzecich i czwartych technikum oraz klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej, którzy już za kilka tygodni będą starali się o podjęcie pracy. Doradca zawodowy wprowadził młodzież w świat rynku pracy i praw nim rządzących oraz  w problematykę kompetencji twardych i miękkich. Uczniowie nabyli też umiejętność  analizowania ogłoszeń o pracę pod kątem jej przydatności w procesie realizacji własnych celów zawodowych.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych zorganizowali cykl spotkań z lokalnymi pracodawcami. Właściciele i kierownicy lokalnych zakładów pracy zawsze chętnie odwiedzają ZST, by proponować  uczniom odbycie praktyk zawodowych lub stażu. Uczniowie oprócz poznania przedmiotu działalności lokalnych przedsiębiorstw, zapoznali się z wymaganiami stawianymi przez pracodawców w stosunku do przyszłych pracowników, poznali też możliwości i warunki zatrudnienia. Młodzież dokonała również  rozeznania rynku pracy poprzez przeprowadzenie analizy ofert pracy w okolicznych Urzędach Pracy, w Internecie i ogłoszeń w lokalnej prasie.  Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zwłaszcza ze strony tych uczniów, którzy wkrótce kończą naukę w naszej placówce.

Zorganizowano także trzy wycieczki o tematyce zawodowej do okolicznych zakładów pracy – Domów handlowych AGAT i IRYS oraz na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Odwiedziny w okolicznych zakładach pracy pozwalają na konfrontację potocznej i obiegowej wiedzy dotyczącej przedsiębiorstwa z jego rzeczywistością. Uczniowie nawiązują bezpośredni kontakt z właścicielami zakładów pracy, który w przyszłości może zaowocować możliwością odbywania praktyk zawodowych lub stażu.

Największym przedsięwzięciem  podjętym w ramach konkursu było zorganizowanie w szkole Dnia Kształcenia Zawodowego z udziałem zaproszonych gimnazjalistów, podczas którego młodzież ZST zaprezentowała swoje umiejętności zawodowe. Duże zainteresowanie, szczególnie męskiej części młodzieży, wzbudziły:  prezentacja frezowania na dziale mechanicznym oraz pokaz druku 3D i prezentacja programu AutoCAD  w pracowniach informatycznych. Natomiast uwagę dziewczyn przykuły przygotowane  atrakcje w pracowniach fryzjerskiej i kosmetycznej. Uczennice mogły podziwiać awangardowe fryzury oraz poznać tajniki zabiegu parafinowego na dłonie  czy sauny na włosy.

Podczas spotkania z rodzicami, zaprezentowano działania podjęte w celu dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy. Rodzice obejrzeli także bazę warsztatową oraz szkolny salon fryzjerski i pracownię kosmetyczną. Obecnym na spotkaniu matkom uczennice technikum fryzjerskiego i technikum usług kosmetycznych zaprezentowały swoje umiejętności wykonując wszystkim chętnym zabiegi pielęgnacji włosów oraz dłoni.

Działania konkursowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy pomimo zakończenia konkursu nadal są aktywni zawodowo i nieustannie biorą udział w różnych pozaszkolnych akcjach pozwalających im pochwalić się umiejętnościami zawodowymi.  Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia sklepu internetowego, obsługiwanego przez uczniów, którzy wybrali specjalizację e-handel. Będą w nim sprzedawane m.in. artykuły, które zostaną wykonane w warsztatach szkolnych

z wykorzystaniem obrabiarki CNC i drukarki 3D.

 

Honorata Szwajda

koordynator konkursu w ZST w Olecku