Zakończył się drugi etap projektu „Polsko – Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016”


Zakończył się drugi etap  projektu „Polsko – Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016”. Odbył się on w Polsce i rozpoczął  od wspólnego wyjazdu obu grup do Krakowa. Młodzież polska i rosyjska zwiedziła Wawel, uczyła się podstaw interpretacji dzieła malarskiego  w specjalnie przygotowanej dla niej lekcji muzealnej w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach oraz pokonała ok. 800 schodów spacerując korytarzami Kopalni Soli w Wieliczce.

Po powrocie do Olecka grupa rosyjska wzięła udział w grze terenowej „Biegi z Klio” corocznie organizowanej w Zespole Szkół Technicznych, poznając przy tym historię i atrakcje turystyczne miasta.

Zwieńczeniem projektu była wystawa „żywych obrazów”, którą obie grupy wspólnie przygotowały. Uczestnicy wybrali obrazy o tematyce historycznej Polski i Rosji, następnie poprzez odpowiedni strój i charakteryzację wcielili się w postaci przedstawione na obrazach. Nowe wcielenie m.in. cara Piotra I Wielkiego, Stańczyka, Iwana Groźnego, Józefa Piłsudskiego zostało utrwalone podczas sesji fotograficznej. Wystawę można obejrzeć w Zespole Szkół Technicznych w Olecku lub na stronie internetowej i portalu Facebook szkoły.

Dwa tygodnie projektu, pełne wrażeń, ciekawych przeżyć oraz wzruszeń, minęły bardzo szybko. Wspomnienia, nawiązane kontakty, jak również świadomość, że można żyć blisko siebie w przyjaźni, pozostaną na zawsze.