Międzynarodowy Dzień Tolerancji
środa, 16 listopada 2016 22:54

„By nauczyć się tolerancji, współczucia i zrozumienia wystarczy pokochać siebie”

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie  16 listopada. Konferencja Generalna UNESCO w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Samo święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

Jak mówi Deklaracja Zasad Tolerancji: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek.

Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju. Dzień ten powinien każdego z nas skłonić do refleksji i rozmowy na ten temat. W dzisiejszych czasach, kiedy to obserwujemy dużą różnorodność kulturową, rasową i religijną w wielu krajach, powinniśmy szczególnie zwracać uwagę w kierunku integracji i harmonijnego współżycia z resztą społeczeństwa. Dlatego sami powinniśmy się starać przejawiać taką postawę, która daleka będzie od agresji, przemocy fizycznej i psychicznej, a bliższa poszanowaniu uczuć drugiego człowieka, niezależnie od jego wyznania, rasy, poglądów, stanu zdrowia, majętności itp.


Uczyń krok ku lepszemu!

A jak jest z osobami niepełnosprawnymi, chorymi w naszych miastach, środowiskach, w których przebywamy?

Czy dajemy im szansę zaistnieć wśród nas?
Można powiedzieć, że tolerancja wobec osób chorych, to przede wszystkim troska o ich dobro, o to, by czuły się dobrze wśród ludzi zdrowych. By nie czuły się odepchnięte i przestawiane z „kąta w kąt”, ale by dostrzegały miłość i troskę płynącą w ich stronę... - Osoba chora bądź niepełnosprawna, to też człowiek -  i to w jaki sposób do niej podejdziesz, na tyle stanie się Twoim bratem lub siostrą.


Tolerancja, to odpowiedzialność za drugiego człowieka.

To, kim będzie w twoich oczach, zależy TYLKO od ciebie!

Pedagog szkolny