Egzamin teoretyczny                                                         Egzamin praktyczny