Szczegółowe listy zdających wywieszone są przy sekretariacie szkoły.

 
Egzamin teoretyczny

Egzamin praktyczny (poprawiony)
A.62 - godz. 8:00; 16:00