7 kwietnia 2017r. -Światowy Dzień Zdrowia 2017 pt. "depresja. Porozmawiajmy o niej".
niedziela, 02 kwietnia 2017 20:21

Światowy Dzień Zdrowia co roku obchodzony jest 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Tematem przewodnim tegorocznej kampanii jest depresja.

Czym jest depresja?

Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność.  Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się, co najmniej przez okres dwóch tygodni.

Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy:

   ü   brak energii;

   ü   zmiana apetytu;

   ü   dłuższy lub krótszy sen;

   ü   stany lękowe;

   ü   trudności z koncentracją;

   ü   niezdecydowanie;

   ü   niepokój;

   ü   poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei;

   ü   myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i krajów. W najgorszym przypadku choroba ta może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat. Ogólnym celem jednorocznej kampanii, jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało.

Więcej na temat na stronie:

http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=186&wid=12&wai=&year=&back=%2F

Pedagog szkolny