Konkurs wiedzy ekonomicznej 31.05.2017

W środę  31 maja  2017 r. w ZST w Olecku  odbył się  Konkurs Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów gimnazjum

"Z EKONOMIĄ NA TY" 

Do turnieju stanęło sześć zespołów, łącznie 23 uczniów z:
- Gimnazjum  Nr 1 w Olecku
- Gimnazjum Nr 2 w Olecku
- Gimnazjum w Świętajnie

Konkurs miał na celu rozbudzenie zainteresowania ekonomią związaną z życiem gospodarczym, pokazanie wykorzystania ekonomii w codziennym życiu, zwrócenie uwagi na zawody powiązane z ekonomią a także zachęcanie uczniów do dalszego kształcenia na kierunkach ekonomicznych i wyłonienie talentów w tej dziedzinie.

Zespoły wchodząc na salę losowały miejsca (od 1 do 6), które zajmowały zgodnie z pobranymi numerkami. Następnie rozpoczęto dwuetapowy turniej.  W I etapie każdy zespół miał odpowiedzieć na dziesięć pytań.  Za każdą poprawną odpowiedź drużyna  otrzymywała jeden punkt.  Zawodnicy starali się skoncentrować na zadawanych pytaniach, aby udzielić poprawnej odpowiedzi.  Zdarzały się też pytania z pozoru banalne, lecz podchwytliwe. Niektórzy uczniowie, zaskoczeni ich „łatwością”, zbyt szybko udzielali odpowiedzi – nie zawsze prawidłowej.  W II etapie uczestnicy musieli przeanalizować oferty trzech banków, by wybrać najkorzystniejszą opcję.  Wybranie najlepszej oferty okazało się trudnym zadaniem  i nie wszystkie zespoły wywiązały się z zadania. Okazało się, że  tak, jak w życiu -  trzeba dokładnie czytać i liczyć, aby nie popełnić błędu.

  Rozgrywki zostały przeprowadzone w przyjaznej atmosferze. Wygrał zespół, który miał największą liczbę punktów.  Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodkie upominki. Nagrody zwycięzcom wręczył pan dyrektor Andrzej Gorlo.

             Oto zwycięzcy turnieju:

I miejsce Gimnazjum Nr 2 w Olecku

II miejsce  Gimnazjum Nr 1 w Olecku

III miejsce Gimnazjum Nr 2 w Olecku

Serdecznie dziękujemy uczniom oraz nauczycielom za zainteresowanie konkursem i uczestnictwo. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

Na kolejne ekonomiczne rozgrywki zapraszamy za rok!

Organizatorzy:

Anna Pogorzelska, Marzena Kaplińska