Statystyka Strony

Odsłon : 983750Zespół Szkół Technicznych: dostawa maszyn, urządzeń i oprogramowania w ramach doposażenia bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku
Wpisany przez Mirosław Koczwara   
środa, 04 października 2017 22:59

Ogłoszenie nr 597549-N-2017 z dnia 2017-10-04

 

 

Zespół Szkół Technicznych: dostawa maszyn, urządzeń i oprogramowania w ramach doposażenia bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Projekt Modernizacja kluczem do sukcesu współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020".

 

Załączniki:

 Ogłoszenie o Zamówieniu

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 1. Formularz oferty

 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków

 3. Projekt umowy dla CZĘŚCI I zamówienia

 4. Projekt umowy dla CZĘŚCI II zamówienia

 5. Projekt umowy dla CZĘŚCI III zamówienia

 6. Projekt umowy dla CZĘŚCI IV zamówienia

 7. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 8. Wykaz wykonanych dostaw dla CZĘŚCI I zamówienia

 9. Wykaz wykonanych dostaw dla CZĘŚCI II zamówienia

 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI I

 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI II

 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI III

 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI IV