Statystyka Strony

Odsłon : 983749Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 597549-N-2017 Data: 04/10/2017
Wpisany przez Mirosław Koczwara   
wtorek, 10 października 2017 21:08

Ogłoszenie nr 500041327-N-2017 z dnia 2017-10-10

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę maszyn, urządzeń i oprogramowania w ramach doposażenia bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.

 


Załączniki:

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

  Wyjaśnienie treści SIWZ wraz z jej modyfikacją - 10.10.2017 r.