„Poznaj swoje granice – dołącz do najlepszych”
poniedziałek, 04 grudnia 2017 21:12

28 listopada  2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku wzięli udział w spotkaniu prowadzonym przez funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej w Gołdapi. Z uczniami IV kl.  technikum i III kl.  szkoły zawodowej spotkali się:  st. chor. SG Agnieszka Bernatowicz oraz chor. sztab SG Paweł Bolek. Uczniowie, którzy za pół roku staną na początku swojej ścieżki zawodowej, poznali tajniki pracy w  Straży Granicznej oraz  procedury kwalifikacyjne naboru do służby. Nabór taki składa się z dwóch etapów: Pierwsza część polega na złożeniu niezbędnych dokumentów i zaświadczeń, które następnie zostaną zweryfikowane. Później odbywa się wstępna rozmowa kwalifikacyjna, badania psychologiczne i badanie psychofizjologiczne. Drugi etap obejmuje egzamin w ośrodku szkolenia Straży Granicznej. Składa się on z testu pisemnego (z zakresu wiedzy ogólnej i znajomości języka obcego), sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Nie zabrakło również pytań o codzienną służbę i obowiązki. Funkcjonariusze zachęcali do wstąpienia w szeregi ich formacji. W 2018 roku szansę na rozpoczęcie pracy w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej będzie miało 50 osób. Służba taka daje stabilne warunki pracy i szansę zawodowego rozwoju - zapewniali przedstawiciele straży granicznej.

 Funkcjonariusze poruszyli temat handlu ludźmi i przedstawili mechanizmy stosowane przez osoby zajmujące się tym procederem. Wyjaśnili młodym ludziom, jak niebezpieczne jest owe zjawisko oraz namawiali, by każdy zachował czujność, ponieważ ofiary handlu ludźmi mogą być wśród nas. Podczas zajęć funkcjonariusze uświadamiali uczniów, że podejmując decyzję o wyjeździe do pracy za granicą, mogą stać się potencjalnymi ofiarami działalności przestępczej, jaką jest handel ludźmi. Prowadzący spotkanie omówili zasady bezpieczeństwa podejmowania pracy za granicą, poinformowali o możliwościach sprawdzania potencjalnych pracodawców, wskazali również instytucje świadczące pomoc ofiarom. „Zamkowcy” dowiedzieli się o zagrożeniach, na jakie narażeni są młodzi ludzie ze strony grup przestępczych. Uczniów uwrażliwiono na to, by dokładnie przemyśleli, jakie materiały udostępniają w sieci, gdyż wiele informacji może służyć do różnego rodzaju oszustw czy manipulacji.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w niezwykle pouczającym spotkaniu z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Gościom z Gołdapi dziękujmy  za poświęcony czas, mamy nadzieję  na dalszą współpracę.

                                                                   Pedagog szkolny, Doradca zawodowy