Statystyka Strony

Odsłon : 983712Zespół Szkół Techniczncznych: przeprowadznie szkoleń dla nauczycieli z obsługi maszyn, urządzeń i oprogramowania nabytych w ramach doposażenia bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku
Wpisany przez Mirosław Koczwara   
czwartek, 11 stycznia 2018 23:07

Ogłoszenie nr 504568-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

 

 

 

Zespół Szkół Techniczncznych: przeprowadznie szkoleń dla nauczycieli z obsługi maszyn, urządzeń i oprogramowania nabytych w ramach doposażenia bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku

 

 

Załączniki:

  Ogłoszenie o Zamówieniu
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  1. Formularz oferty

  2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków

  3. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  4. Wykaz wykonanych usług dla CZĘŚCI I zamówienia

  5. Wykaz wykonanych usług dla CZĘŚCI II zamówienia

  6. Wykaz wykonanych usług dla CZĘŚCI III zamówienia

  7. Wykaz wykonanych usług dla CZĘŚCI IV zamówienia

  8. Wykaz wykonanych usług dla CZĘŚCI V zamówienia

  9. Wykaz wykonanych usług dla CZĘŚCI VI zamówienia

 10. Projekt umowy dla CZĘŚCI I zamówienia

 11. Projekt umowy dla CZĘŚCI II zamówienia

 12. Projekt umowy dla CZĘŚCI III zamówienia

 13. Projekt umowy dla CZĘŚCI IV zamówienia

 14. Projekt umowy dla CZĘŚCI V zamówienia

 15. Projekt umowy dla CZĘŚCI VI zamówienia