DELEGACJA Z TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA Z OZIERSKA
sobota, 17 lutego 2018 09:34

W dniu 30 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych w Olecku gościła delegacja z Technikum Inżynierii Środowiska z Ozierska na czele z panią dyrektor Eleną Jułdaszevą. Obie szkoły nawiązały współpracę pod koniec 2017 roku. ZST w Olecku szukał partnera w Obwodzie Kaliningradzkim, aby móc złożyć wniosek do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020. Szukaliśmy szkoły średniej, która mieści się w obiektach zabytkowych, gdyż założyliśmy, że wniosek będzie dotyczył renowacji zamku oraz wymiany młodzieży. Technikum w Oziersku mieści się w dawnym kompleksie koszarowym. W czasie spotkania dyrektor szkoły rosyjskiej przedstawiła swoje plany dotyczące adaptacji jednego z budynków na internat lub remontu fasady obecnego budynku dydaktycznego i zagospodarowania terenu wokół niego. Omówiono także kwestie działań mających podnieść atrakcyjność turystyczną obu miejscowości oraz możliwości współpracy i wymiany doświadczeń m.in. w zakresie tworzenia izby historycznej. Po oficjalnym spotkaniu delegacja z Rosji obejrzała pracownie zajęć praktycznych technika usług fryzjerskich, usług kosmetycznych, pracownie komputerowe i warsztaty mechaniczne. Zapoznali się także z bazą sportową, gdyż niewykluczona jest współpraca w zakresie remontu boisk w obu szkołach. Po zwiedzeniu muzeum w zamku goście wraz z przedstawicielami ZST spotkali się z panem Kazimierzem Iwanowskim wicestarostą powiatu oleckiego. W czasie spotkania przedstawiono możliwości współpracy między szkołami oraz perspektywami pozyskania środków finansowych z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020. Wicestarosta odniósł się do planów obu szkół ze zrozumieniem i zadeklarował swoją pomoc .