Finał powiatowy Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej
wtorek, 20 lutego 2018 23:06

W piątek, 15 lutego 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku odbyły się Powiatowe eliminacje XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Do rywalizacji przystąpiły 2-osobowe drużyny z: I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.

Organizatorem powiatowego etapu konkursu i fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Olecku, zaś współorganizatorami: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, Komenda Powiatowa Policji oraz „OLMEDICA” Sp. z. o. o. w Olecku.

Cele Olimpiady to:

- przygotowanie młodzieży do samoobrony przed skutkami zagrożeń w czasie pokoju i okresie wojny;

- popularyzowanie problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych;

- przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych;
- kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
- popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym.

Konkurs składał się z:

a) testu teoretycznego rozwiązywanego indywidualnie przez uczestników ( 50 pytań);

b) praktycznych zadań udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeń życia i zdrowia człowieka oraz znajomości przepisów ogólnych i zasad ruchu drogowego.

Eliminacje na szczeblu powiatowym wygrała Zuzanna Milewska oraz Mateusz Korczak z Zespołu Szkół Technicznych w Olecku. Zwycięzcy będą reprezentować powiat olecki na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się 2 marca br. w Olsztynie.

.

Marek Chomontowski