XXIII Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej
piątek, 09 marca 2018 10:44

W piątek, 02 marca 2018 r.  po raz dwudziesty trzeci w Olsztynie odbyła się Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w którym wzięło udział XIX drużyn. Każda reprezentowała powiat

województwa warmińsko-mazurskiego. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy współudziale: Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Celem Olimpiady jest popularyzacja problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych; przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, a także kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym.

Program Olimpiady składał się z dwóch etapów. Pierwszym z nich był test składający się z 50 pytań dotyczących ogólnej wiedzy z zakresu Obrony Cywilnej. Pięć drużyn, które uzyskały największą liczbę punktów, zakwalifikowało się do drugiego etapu. W finałowej potyczce na uczestników czekały zadania teoretyczne przygotowane przez instytucję współorganizujące olimpiadę. Pytania dotyczyły ochrony ppoż., przepisów ruchu drogowego, a także zagrożeń życia i zdrowia człowieka. Ponadto Grupa Ratownictwa PCK w Olsztynie przygotowała stację przedstawiającą przypadek, z którym każdy z nas może się spotkać w życiu codziennym.

Zespół w składzie  Zuzanna Milewska oraz Mateusz Korczak z Zespołu Szkół Technicznych zakwalifikował się do drugiego etapu z I miejsca, gdzie ostatecznie po etapie praktycznym zajęliśmy V miejsce.  Jest to duży sukces naszej młodzieży, gdyż  ani razu żadnej szkole powiatu oleckiego nie udało się awansować do finału. Gratuluję i życzę jeszcze lepszego wyniku za rok, bo wiem, że jest to możliwe.

 

Marek Chomontowski