W Zespole Szkół Technicznych w Olecku trwa realizacja projektu pt. „ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie”
środa, 29 kwietnia 2020 22:59

W Zespole Szkół Technicznych w Olecku trwa realizacja projektu „ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Projekt, na którego realizację szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 921 262,50 złotych, zakłada poprawę jakości kształcenia zawodowego w ZST Olecko poprzez szereg działań skierowanych zarówno do uczniów jak i nauczycieli. W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół Technicznych będą mogli ukończyć specjalistyczne kursy zawodowe w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, spawania metodami TIG/MAG, technologii robót wykończeniowych w budownictwie, pielęgnacji dłoni i stylizacji paznokci, najnowszych trendów i technik strzyżenia, obsługi kasy fiskalnej i fakturowania, spawania i pomiarów sieci światłowodowych. Następnie uczestnicy projektu nabyte umiejętności i kwalifikacje będą mogli wykorzystać w realnych warunkach pracy podczas miesięcznych staży zawodowych w oleckich przedsiębiorstwach branży mechanicznej, fryzjerskiej, informatycznej, budowlanej i handlowej. Wszystkie szkolenia skierowane do uczniów i realizowane w ramach projektu będą nieodpłatne. Dodatkowo uczniowie zamieszkujący na wsi będą mogli skorzystać nieodpłatnie z zakwaterowania i wyżywienia w internacie szkolnym, lub otrzymać zwrot kosztów dojazdu. Niezależnie od tego, wszyscy uczestnicy miesięcznych staży zawodowych w lokalnych przedsiębiorstwach, otrzymają atrakcyjne stypendium finansowe.

Także, w ramach projektu, baza dydaktyczna kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Technicznych w Olecku zostanie doposażona w nowoczesne maszyny, sprzęt i wyposażenie. Zakupione zostanie między innymi: centrum tokarskie CNC, spawarki TIG i MIG, spawarka światłowodowa, nowoczesne zestawy komputerowe oraz bogate wyposażenie pracowni fryzjersko-kosmetycznej. Modernizacji ulegną także programy nauczania w zawodach: technik mechanik, technik usług fryzjerskich oraz technik informatyk.

W obecnej chwili, w Zespole Szkół Technicznych w Olecku, realizowane są dostawy nowoczesnych maszyn i urządzeń na potrzeby pracowni fryzjersko – kosmetycznej, informatycznej, mechanicznej i warsztatów szkolnych. Kiedy tylko sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, nastąpi także realizacja specjalistycznych kursów oraz staży zawodowych dla uczniów, a także pozostałych form wsparcia zaplanowanych w projekcie.