W czwartek, 27 listopada 2012 r. z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Olecku spotkał się Tadeusz Iwiński - prof. dr hab. nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, były członek prezydium Komitetu Badań Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej PAN oraz członek Komitetu Nauk Politycznych PAN, autor szeregu książek i kilkuset artykułów z dziedziny systemów politycznych i stosunków międzynarodowych.

Od pierwszych demokratycznych wyborów do Sejmu w 1991 r. Tadeusz Iwiński jest nieprzerwanie posłem z Warmii i Mazur (okręgu Olsztyńskiego). Od wejścia Polski do Rady Europy jest członkiem jej Zgromadzenia Parlamentarnego w Strasburgu oraz długoletnim wiceprzewodniczącym ZPRE, a także szefem Komisji Migracji, Uchodźców i Populacji. Z ramienia Rady kierował licznymi misjami o charakterze humanitarnym i politycznym, m.in. na obszarze byłej Jugosławii, na Kaukazie (zwłaszcza w Czeczenii) i w Azji Centralnej. W latach 2001-2004 pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, był odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe w rządach Leszka Millera i Marka Belki.

Tadeusz Iwiński  wręczył uczniowi ZST, Mariuszowi Karasiowi, stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce. Poseł od kilkunastu lat prowadzi na Warmii i Mazurach akcję pozyskiwania od sponsorów pomocy finansowej w formie stypendiów dla uczniów z regionu, którzy wyróżniają się w nauce, sam także je funduje. Kandydatów typują wybrane szkoły średnie i to na ich konta sponsorzy przekazują pieniądze. Stypendia są wypłacane przez dziewięć miesięcy (po 400-500 zł). Generalnym celem tych działań jest umożliwienie zdolnym uczniom podjęcia studiów wyższych.

Profesor Iwiński wygłosił również wykład na temat „Perspektywy rozwoju regionu w świetle funduszy unijnych”. Przekonywał, że Unia Europejska to wielka szansa rozwoju Polski, którą należy wykorzystać. Patrząc z innej strony, państwa europejskie powinny się jednoczyć, aby móc konkurować ze starymi potęgami ekonomicznymi ale też nowymi – Chinami i Indiami. Dlatego tzw. starym państwom unii powinno zależeć na interakcji jak największych obszarów Europy. Poseł zwrócił również uwagę na fakt, że nasz region jest szczególny gdyż graniczy z Rosją, co  powinniśmy wykorzystać gospodarczo. Po wykładzie  uczniowie zadawali niełatwe pytania. Młodzież chciała się dowiedzieć, co profesor sądzi o wolności słowa w Internecie oraz o bardzo częstych przypadkach niegodnego zachowania się wśród posłów. Padło też pytanie dotyczące przebiegu negocjacji w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020. Po oficjalnym spotkaniu gościowi ZST zaprezentowano zbiory zgromadzone w muzeum Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych „Zamek”.