Egzamin Zawodowy - szkoły dzienne
Harmonogram egzaminów zawodowych (czerwiec - lipiec 2020)
środa, 20 maja 2020 00:00
Egzaminy teoretyczne  
Egzaminy praktyczne

Na egzamin należy zgłosić się pół godziny wcześniej przed wyznaczonym czasem.

 

1) Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2020 r. 

 
Komunikat - Egzaminy Zawodowe
środa, 18 marca 2020 00:00

 


 - Deklaracja przystąpenia do Egzaminu Zawodowego (Uczniowie Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej)

 

 - Deklaracja przystąpenia do Egzaminu Zawodowego (Słuchacz Studium Policealnego)

 - Deklaracja przystąpenia do Egzaminu Zawodowego (Kurs Zawodowy)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------