Pożegnanie maturzystów ZST w Olecku
Wpisany przez Administrator   
piątek, 30 kwietnia 2021 16:09
 
KOMUNIKAT
Wpisany przez Administrator   

ZARZĄDZENIE NR 03 Z DNIA 16.04.2021 r.
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Olecku informuje, że od dnia 19 kwietnia 2021 roku zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu dla uczniów klas trzecich przygotowujących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. odbywać się będą na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zajęcia praktyczne w szkole odbywać się będą według następującego harmonogramu:


Klasa 3 Szkoły Branżowej – środy i czwartki;
Klasa 3TBME – piątki
Klasa 3TIF – środy.

Pozostali uczniowie kontynuują zajęcia zdalnie z wykorzystaniem TEAMS i dziennika elektronicznego do odwołania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 
Ś. † P. Jarosław Wierzbiński – wieloletni nauczyciel, wychowawca, nasz serdeczny kolega i przyjaciel.

 
Ś. † P. Jakub Brzozowski – uczeń naszej szkoły, wspaniały kolega i dla wielu niezastapiony przyjaciel.

 
Światowy Dzień Wody 22 marca
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 22 marca 2021 01:00

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca.
Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.
Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.
Woda jest niezbędna do utrzymania życia i musi być dostępna w zadawalającej ilości dla wszystkich konsumentów. Zawsze należy podejmować wszelkie dostępne środki i starania w celu uzyskania możliwie najlepszej jakość wody.
Ochrona źródeł wody oraz zabezpieczenie systemu zaopatrzenia w wodę przed zanieczyszczeniem stanowi podstawową linię ochrony jakości wody.
Wody głębinowe, bezpieczne pod względem mikrobiologicznym oraz wolne od zanieczyszczeń antropologicznych są najlepsze do celów wodociągowych.
Indywidualne urządzenia doczyszczające wodę.
W ostatnim czasie pojawiły się na rynku urządzenia doczyszczające wodę, rozprowadzane w formie agresywnego i nie do końca uczciwego marketingu. Często są to bardzo drogie filtry działające na zasadzie odwróconej osmozy lub wymianie jonowej (tzw. zmiękczacze). Nie są to urządzenia konieczne do stosowania przy zaopatrzeniu w wodę pitną z naszych wodociągów. Wręcz przeciwnie, stosowanie odwróconej osmozy lub wymieniaczy jonowych powoduje pozbawienie wody wszelkich jonów i związków mineralnych, których obecność w wodzie jest pożądana i stanowi dla nas, konsumentów ich źródło zaopatrzenia w codziennej
diecie.
W celu obniżenia zawartości uciążliwego dla konsumenta związków żelaza można zastosować zwykłe filtry w przystępnych cenach, redukujące związki żelaza a pozostawiając pozostałe związki mineralne.
Podobnie jest z „nie lubianą” obecnością kamienia w czajnikach – należy pamiętać o tym, że twarde wody są zasobne w związki wapnia i magnezu oraz inne minerały, stanowiąc ich źródło dla nas konsumentów w naszej codziennej diecie. Część tej twardości, tj. węglany wapnia i magnezu zostaje wytrącona podczas gotowania wody właśnie w postaci osadzającego się kamienia na dnie     i ściankach czajnika. Nie bójmy się tego, gdyż jest to tylko część w/w soli, nic szkodliwego.  Pamiętajmy natomiast, że mając w kranie wodę średnio twardą i twardą uzupełniamy część zapotrzebowania naszego organizmu na związki mineralne (bez ponoszenia dodatkowych kosztów). Nie stosujmy bezpodstawnie zmiękczaczy, które zubożają naszą wodę i pozbawiają tego co w niej najlepsze.

Światowy Dzień Wody 2021 obchodzony jest pod hasłem „Docenianie wody”. Według danych ONZ wody zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas było jej pod dostatkiem. Obecnie ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej, problem ten dotyka 100 mln mieszkańców Europy. W ciągu najbliższej dekady dostępność czystej i bezpiecznej wody pitnej może spaść aż o 40%. Do 2050 roku zapotrzebowanie na wodę wzrośnie dwukrotnie, a ponad połowa światowej populacji będzie zagrożona jej deficytem.
Świadome i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych jest zadaniem dla nas wszystkich.
Ograniczanie zużycia wody w niektórych obszarach pozwoli na lepsze gospodarowanie jej zasobami, przez co kolejne pokolenia ludzi będą miały zagwarantowany bezpieczny dostęp do czystej wody. Istnieje wiele sposobów oszczędzania wody takich jak korzystanie z prysznica zamiast brania długich kąpieli czy zakręcanie wody podczas mycia zębów.
Przez wiele lat panował trend na utwardzanie przydomowych podwórek. Kostka, którą wykładane są podjazdy czy nawet całe tereny wokół domu, jest łatwa w utrzymaniu, ale zmniejsza zdolność retencji gleby. Sprawia, że woda zamiast stopniowo wsiąkać w podłoże, po prostu spływa – często do kanalizacji deszczowej lub do rowów, które ją odprowadzają do rzek. To zjawisko nie tylko sprzyja suszy, ale również podtopieniom, które pojawiają się na skutek nawalnych opadów deszczu. Warto odchodzić od uszczelniania powierzchni kostką brukową i zastąpić ją elementami ażurowymi, które z biegiem czasu przerastają roślinnością i
wchłaniają wody opadowe.
Dobrym sposobem na oszczędzanie wody jest zamiana trawnika na kwietne łąki - pachnące, oddające wilgoć środowisku, wspomagające bio-retencję. Kwietne łąki nie wymagają intensywnego podlewania, ani częstego koszenia tak jak trawniki. Poza tym można je wysiewać niemal wszędzie – przed domem, na skwerach, przy drogach, a nawet w skrzynkach. Kwietna łąka to prawdziwa bioretencja i przy okazji siedlisko dla setek gatunków roślin i zwierząt.
Wspólnie oszczędzajmy i dbajmy o wodę! Dla środowiska i przyszłych pokoleń!
Polecam też serwis WWF -
 https://www.wwf.pl/srodowisko/rzeki

 

Już ponad miliard ludzi na świecie jest dotkniętych tym problemem.
I nie chodzi tu jedynie o chwilowe trudności z wodą w kranie.
Chodzi tu o całkowity brak wody zdatnej do picia, a nawet takiej, która pozwala zaspokoić podstawowe czynności sanitarne.
Tam, gdzie nie ma wody są głód i choroby.
I tam najczęściej umierają dzieci, gdyż to one są najmniej odporne na trudne warunki życia.
Indie, Pakistan, Indonezja, Kambodża, Ghana, Uganda, a nawet Chiny.
To tylko niektóre kraje, w których już teraz brakuje wody.
Wydawać by się mogło, że to, co dzieje się na drugim krańcu świata nie dotyczy nas bezpośrednio.
Owszem, odczuwamy skutki globalnego ocieplenia, wiemy jak bardzo zanieczyszczone są nasze jeziora i rzeki, ale w naszych kranach płynie czysta woda.
A w sklepach jest jej pod dostatkiem.
Okazuje się jednak, że Polsce grozi deficyt wody i to zagrożenie jest bardzo realne

 

 

 

Poprawiony: środa, 07 kwietnia 2021 00:41
 
Światowy Dzień Lasu
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 21 marca 2021 01:00

21 marca jest od 2012 roku Międzynarodowym Dniem Lasów.
Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania planety.

W tym dniu na całym świecie organizowane są akcje mające zwrócić uwagę na lasy i ich problemy. Zachęca się ludzi do sadzenia drzew, sprzątania lasów i do przebywania w nich. Lasy pokrywają ⅓ lądów na ziemi, niestety ich powierzchnia szybko się kurczy.
Wyliczono, że w ciągu roku znika ponad 5 milionów hektarów lasów, to tak, jakby w ciągu sekundy znikał las o powierzchni boiska do piłki nożnej.
Gdyby zniknęły wszystkie lasy, życie na ziemi nie mogłoby normalnie funkcjonować.
Lasy są rezerwuarem bioróżnorodności, oczyszczają powietrze i hamują zmiany klimatu wiążąc w swoich komórkach dwutlenek węgla, zapobiegają erozji gleby, utrzymują odpowiednią wilgotność gleby i powietrza, chronią przed powodziami. Dla ponad 1,6
miliarda ludzi na ziemi są one miejscem życia i źródłem utrzymania, dają schronienie, dostarczają budulca, karmią i zapewniają substancje lecznicze.
W tym dniu zachęcamy Was do odwiedzenia najbliższego lasu. Spędźcie w nim trochę czasu, poznajcie go lepiej i poobserwujcie, spróbujcie się z nim zaprzyjaźnić. Zabierajcie do lasu wasze dzieci, niech od najmłodszych lat nawiązują osobisty kontakt z przyrodą, to ważne aby w przyszłości nie bały się przyrody i nie uznawały jej za swojego wroga.
Tylko ludzie kochający przyrodę i rozumiejący jej wartość będą w stanie skutecznie ją chronić. W pakiecie który przygotowaliśmy z okazji Dnia Lasów znajdziecie przede wszystkim zajęcia i zabawy terenowe, które pozwolą przyjemnie i ciekawie spędzić czas na leśnych ścieżkach. Część zajęć można też w razie niepogody przeprowadzić w sali, pamiętajmy jednak, że nie ma czegoś takiego jak zła pogoda, są tylko nieodpowiednio ubrani ludzie!
Chodźmy do lasu, jak najczęściej, szanujmy Go i dbajmy o Niego!
Polecam też serwis WWF -  https://www.wwf.pl/lasy
 
Niestety są też tacy co traktują las jak śmietnik. Tacy ludzie zasługują na potępienie!
Przykład poniże Eko Kalendarza.

Polecam bezpłatny materiał do przeprowadzenia zajęć z młodzieżą o lesie i jego ROLI w naszym życiu.

Poprawiony: środa, 07 kwietnia 2021 00:34
 
Światowy Dzień Zespołu Downa 21 marca
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 21 marca 2021 01:00

Światowy Dzień Zespołu Downa, ang. World Down Syndrome Day (WDSD)
– święto obchodzone corocznie 21 marca z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa (ang. Down Syndrome International, DSI) ustanowione w 2005 roku, od 2012 roku pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Pomysłodawcą był Stylianos E. Antonarakis – genetyk z uniwersytetu w Genewie, a inauguracja WDSD miała miejsce w Singapurze 21 marca 2006 roku zorganizowana przez angielską organizację Down's Syndrome Association (DSA).
Data obchodów nie jest przypadkowa – dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych, data wiąże się również z istotą zaburzenia – trisomią 21 chromosomu.
Z tej okazji na całym świecie odbywają się imprezy, których celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną i integracja z nimi.
W grudniu 2011 Zgromadzenie Ogólne ONZ potwierdziło celowość obchodów na arenie międzynarodowej rezolucją A/RES/66/149. Od 2012 roku obchody odbywają się oficjalnie pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W Polsce pierwszą organizacją, która włączyła się w obchody w 2006 roku było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski „Jeden Świat” w Białymstoku.
Zespół Downa (ang. Down syndrome), dawniej nazywany mongolizmem – zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością dodatkowego materiału genetycznego chromosomu 21. Eponim pochodzi od nazwiska brytyjskiego lekarza Johna Langdona Downa, który opisał go w 1866 roku. Występowanie  trisomii  chromosomu 21 opisane zostało w 1959 r.
Osoby z zespołem Downa mają mniejsze zdolności poznawcze niż średnia w populacji zdrowej. Wahają się one od lekkiej do umiarkowanej niepełnosprawności intelektualnej. Zaburzenia rozwojowe manifestują się głównie jako skłonność do zawężonego
myślenia lub naiwność. Niewiele osób wykazuje niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Częstość występowania zespołu Downa szacuje się na 1 przypadek na 800–1000 żywych urodzeń.
Wiele objawów przedmiotowych zespołu Downa jest niecharakterystycznych i spotyka się je także u osób z prawidłowym kariotypem. Zalicza się do nich: pojedynczą bruzdę dłoniową (zamiast podwójnej bruzdy na jednej lub obu dłoniach), migdałowaty kształt oczu spowodowany fałdem nad powieką, krótsze kończyny, osłabione napięcie mięśniowe oraz wystający język. U osób z zespołem Downa istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia:

ciężkiego zapalenia płuc, wad wrodzonych serca. Ostateczny stopień rozwoju i komfort życia dziecka z zespołem Downa mogą poprawić działania zainicjowane już we wczesnym dzieciństwie, tj. prawidłowa opieka lekarska, akceptacja i zaangażowanie rodziny oraz edukacja i szkolenie zawodowe. Istnieją jednak pewne fizjologiczne i genetyczne ograniczenia, których nie można pokonać.
Światowy Dzień Zespołu Downa to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Co roku organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń mających na celu promowanie praw osób z Zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do opieki zdrowotnej i rehabilitacji.
Przyłączyć się do świętowania 21 marca można w bardzo różny sposób - zdalnie:
 śledząc profile akcji na Facebooku, Twitterze i YouTube;
 aktywnie: organizując wydarzenie w swojej okolicy i rejestrując je na stronie WDSD
 w odpowiedniej zakładce, wpisując nazwę, dodając zdjęcie i krótki opis;
W ten wyjątkowy dzień zachęcamy do założenia skarpetek – najlepiej trzech (bo przecież w zespole Downa są 3 chromosomy w 21 parze) i w różnych, wesołych kolorach! – zachęcają organizatorzy ŚDZD. Skarpetki mogą być w paski, w kropki, za kolano lub tuż przy kostce, mogą być z różnych, niepasujących do siebie par.Jeśli jednak skarpetki to
dla was za mało – załóżcie kolorowe ubrania. Kolory przewodnie ŚDZD to granatowy i czerwony.


Warto śledzić na bieżąco, co dzieje się 21 marca – informacje podawane są zarówno na oficjalnej stronie Światowego Dnia Zespołu Downa, jak i w mediach społecznościowych.


Strona Światowego Dnia Zespołu Downa: www.worlddownsyndromeday.org

Strona Down Syndrome International: www.ds-int.org

Twitter ŚDZD: twitter.com/WorldDSDay

Kanał YouTube ŚDZD:  www.youtube.com/DSiWDSDProfil

DZD na Facebooku: www.facebook.com/World-Down-Syndrome-Day

Żródło: https://www.bardziejkochani.pl/co-robimy/21-marca-swiatowy-dzien-zespolu-downa/

Poprawiony: środa, 07 kwietnia 2021 00:37
 
STAŻE W HISZPANII INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ - Rekrutacja dla uczniów
Wpisany przez Administrator   
piątek, 05 marca 2021 01:00

 

Termin składania dokumentów zostaje przedłużony

do 23 kwietnia 2021

 

Regulamin rekrutacji


Deklaracja uczestnictwa


Formularz zgłoszeniowy (uczeń)

 

 

Terminarz

  • Termin przekazania formularza zgłoszeniowego i deklaracji do szkolnego koordynatora projektu mija 19.03.2021.
  • W przypadku uczniów niepełnoletnich formularz i deklarację podpisuje również rodzic/opiekun prawny
  • Test z języka angielskiego zostanie przeprowadzony pomiędzy 22.03.2021 a 26.03.2021, test jest obowiązkowy
  • Wstępne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 02.04.2021 r.

 

 

PROJEKTY > STAŻE W HISZPANII INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ

 
I miejsce na szczeblu wojewódzkim w konkursie "Eko-Art"
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 04 marca 2021 23:58

W Hufcu Pracy 14-13 w Ełku – Grupie Wychowawczej w Olecku 18.01.2021r. został ogłoszony Wojewódzki konkurs „Eko-Art.”. Udział w konkursie wzięli uczniowie szkoły branżowej i SPdD w ZST w Olecku oraz innych hufców z naszego województwa. Wiktoria Małach - uczennica klasy II szkoły branżowej I stopnia w ZST w Olecku zajęła I miejsce na szczeblu wojewódzkim. Kadra wychowawcza gratuluje i życzy sukcesów.

 
Być kobietą.
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 04 marca 2021 23:55


 
Podsumowanie projektu „ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie”
Wpisany przez Administrator   
sobota, 27 lutego 2021 23:31

 

 

 

 

W Zespole Szkół Technicznych w Olecku zakończyła się realizacja projektu „ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt zakładał poprawę jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Olecku poprzez umożliwienie zdobycia uczniom, a także nauczycielom kształcenia zawodowego, dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w nowoczesne komputery, maszyny i urządzenia.

Więcej…
 
WALENTYNKI !
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 lutego 2021 01:00


 
Bezpieczeństwo danych
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 09 lutego 2021 20:00

Co zrobić, aby korzystać z sieci, nie narażając się na niebezpieczeństwo?
9 lutego przypada Dzień Bezpiecznego Internetu
– to dobry moment, aby się nad tym zastanowić.

 

Pomoc telefoniczna i online - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. W ramach tych dwóch projektów udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom
w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu. Telefony prowadzone
są przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje).

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 44