NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU UKOŃCZYLI DWUTYGODNIOWE PRAKTYKI

W piątek 1 września 2017 roku siedmioosobowa grupa nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Technicznych w Olecku ukończyła dwutygodniowe praktyki zawodowe w oleckich przedsiębiorstwach branży mechanicznej i budowlanej, realizowanych  w ramach projektu „MODERNIZACJA KLUCZEM DO SUKCESU”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Dwutygodniowe praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego rozpoczęły się jeszcze w czasie wakacji, 21 sierpnia bieżącego roku. Wzięło w nich udział czterech nauczycieli kształcących w zawodach mechanicznych oraz trzech w zawodach budowlanych. Praktyki zostały zorganizowane w znanych oleckich przedsiębiorstwach branży budowlanej
 i mechanicznej. Nauczyciele zawodów budowlanych udali się na jedną z budów prowadzoną przez Zakład Ogólnobudowlany Zdzisława Sadowskiego, natomiast „mechanicy” do przedsiębiorstwa BWP – Skórkiewicz, mieszczącego się na Alejach Lipowych w Olecku. Tam pod fachowym okiem opiekunów praktyk poznawali organizację pracy na konkretnych stanowiskach, podstawowe wymogi rynku pracy, a w szczególności nowoczesne rozwiązania technologiczne stosowane w branży budowlanej i mechanicznej. Nauczyciele odbywający praktykę w przedsiębiorstwie budowlanym mieli okazję uczestniczyć w procesie tworzenia budynku od fundamentów po dach. Poznawali organizację budowy, zakres i technologię robót ziemnych, roboty murowe oraz montaż konstrukcji prefabrykowanych. Z kolei nauczyciele zawodów mechanicznych zapoznawali się z najnowocześniejszymi urządzeniami, narzędziami i innym sprzętem technicznym stosowanym w procesach produkcyjnych lub usługach związanych z technikami wytwarzania.

Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenie jakie nauczyciele zdobyli podczas praktyk pozytywnie wpłyną na efektywność pracy z młodzieżą szkolną, uatrakcyjnią proces dydaktyczny i umożliwią modernizację kształcenia zawodowego zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Zakładamy też, że w szerszej perspektywie przyczyni się to do poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Olecku.

Dariusz Nalewajko