Projekt „Z OLECKA PO SUKCES”

W ramach projektu 64 uczniów naszej szkoły z klas technikum kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik mechanik, technik budownictwa, technik usług fryzjerskich i technik handlowiec, a także uczniowie szkoły branżowej/zawodowej– otrzyma możliwość wzięcia udziału w trzytygodniowych stażach zawodowych we Włoszech.

Podstawowym celem projektu jest ułatwienie uczestnikom zdobycia kwalifikacji zawodowych i językowych oraz kompetencji osobistych, poszukiwanych przez pracodawców na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Każdy uczestnik projektu przejdzie wszechstronne przygotowanie do wyjazdu na staż. Złożą się na nie: 20-godzinny kurs języka angielskiego przeprowadzony w szkole oraz 20-godzinny kurs języka włoskiego realizowany we Włoszech podczas odbywania staży oraz urozmaicone zajęcia przygotowania pedagogicznego i kulturowego.

Po zakończeniu zajęć przygotowawczych uczestnicy podzieleni na cztery grupy, wyjadą do Włoch.

Pierwsza grupa wyjedzie do Włoch w lutym 2019 roku, druga w październiku 2019 roku; trzecia w lutym 2020 roku; a ostatnia – czwarta grupa odbędzie staże we wrześniu 2020 roku. Każda grupa będzie liczyła 16 uczestników, którzy wyjadą na staże pod opieką dwóch przedstawicieli szkoły.

Każdy z uczestników dostanie certyfikat odbycia kursów językowych i certyfikat odbycia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego –wystawione przez szkołę; certyfikat odbycia stażu wystawiony przez włoską organizację partnerską oraz unijny dokument Europass-Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe - honorowany na terenie całej Unii Europejskiej, a także dokumenty Europass-CV i Europass-Paszport Językowy.

 

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. koszty przygotowania językowego, pedagogicznego  i kulturowego; koszty podróży i pobytu za granicą wraz z wyżywieniem, koszty ubezpieczenia i organizacji stażu są finansowane przez szkołę ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

OŚWIADCZENIE