„Oblicza Mazur: Ewangelicy”

„Oblicza Mazur: Ewangelicy” to tytuł wystawy, którą można oglądać do końca lutego 2019 r. w murach oleckiego „zamku” w siedzibie Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych „Zamek”.

Wystawa została oficjalnie otwarta 17 stycznia 2019 r. Licznie zgromadzona publiczność mogła wtedy również wysłuchać ciekawego wykładu Dawida Banacha – pastora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Suwałkach. Zwyczaje, obrzędy, podobieństwa i różnice pomiędzy religiami, to główne wątki tego spotkania. Ale przede wszystkim Mazury i ich skomplikowana historia. Zapraszamy do zwiedzania.

OSA „Zamek”

Fot. Bolesław Słomkowski