Dzień Edukacji Narodowej w ZST
niedziela, 13 października 2019 22:09

W miniony piątek, 11 października 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych w Olecku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W obchodach udział wzięli uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olecku. W gronie licznie przybyłych gości nie zabrakło emerytowanych pracowników placówki, którzy chętnie odwiedzają zamkowe progi. Uczniowie składając życzenia podkreślali ogromną rolę nauczycieli w wychowaniu młodzieży, złożyli gratulacje dyrekcji i pracownikom szkoły.  

Podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, dyrektor Andrzej Paweł Gorlo wyróżnił kilkunastu pracowników wręczając im specjalne nagrody. W tym wyjątkowym dniu uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce lub sporcie odebrali stypendia. Tytuł „Super klasy” otrzymali uczniowie 2TIF -  wychowawcą tego oddziału jest pani Alina Podolska.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej zakończono uroczystym obiadem w stołówce ZST, na który zaproszono wszystkich przybyłych gości.

Honorata Szwajda

ZST w Olecku