Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery - Wielokulturowość kapitałem przyszłości
wtorek, 29 października 2019 20:28

22 października 2019 r. uczniowie klas I i IV technikum oraz II klasy szkoły branżowej wzięli  udział w spotkaniu informacyjnym  „Poznaj mnie a zrozumiesz”. Tematem spotkania było funkcjonowanie w kręgach wielokulturowych oraz wielojęzykowych. Z uczniami  Zespołu Szkół Technicznych w Olecku spotkała się pani Monika Maklakiewicz - pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku. Zajęcia przeprowadzono w ramach Warmińsko- Mazurskiego Tygodnia Kariery 2019, którego tegoroczne hasło brzmi "Wielokulturowość kapitałem przyszłości.

Spotkanie miało na celu:

- kształtowanie pozytywnego stosunku do innej kultury,

- ukazanie szans i możliwości tkwiących w różnorodnym środowisku,

- ułatwienie komunikacji pomiędzy przedstawicielami różnych kultur,

- ukazanie korzyści wynikających ze współpracy w międzynarodowym zespole,

- wskazanie zalet szybkiej adaptacji cudzoziemców w kontekście społecznym, gospodarczym, zawodowym i edukacyjnym, 

- tworzenie warunków sprzyjających integracji osób z innych kultur.

Praca za granica jest rozwiązaniem wybieranym obecnie przez wiele osób. Zdecydować się na wyjazd zarobkowy nie jest łatwo, szczególnie jeśli nigdy wcześniej nie podejmowało się decyzji o zmianie miejsca zamieszkania, dlatego warto zastanowić się nad plusami i minusami takiego rozwiązania. Uczniowie na zajęciach, pracując w grupach starali się spojrzeć na pracę za granicą z dwóch perspektyw -  określili pozytywne i negatywne strony pracy za granicą i doszli do wniosku, że wyjazd za granicę musi być przemyślaną decyzją i należy się do niego  właściwie przygotować.

 Młodzież ZST aktywnie uczestniczyła w niezwykle pouczającym spotkaniu z doradcą zawodowym.  Serdecznie dziękujmy pani Monice Maklakiewicz za poświęcony czas, mamy nadzieję  na dalszą współpracę.

                                                                                    Doradca zawodowy