PROJEKT ZST OLECKO. KSZTAŁCIMY ZAWODOWO I PROFESJONALNIE

ZST OLECKO. KSZTAŁCIMY ZAWODOWO I PROFESJONALNIE <


W Zespole Szkół Technicznych w Olecku trwa realizacja projektu „ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie”
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt zakłada poprawę jakości kształcenia zawodowego w ZST w Olecku poprzez szereg działań skierowanych zarówno do uczniów jak i nauczycieli.

Jak dotąd realizacja projektu przebiegała bez większych zakłóceń. Na przełomie kwietnia i maja baza dydaktyczna kształcenia zawodowego naszej szkoły została doposażona w nowoczesne maszyny, sprzęt i wyposażenie. Zakupione zostały między innymi wysokiej klasy centrum tokarskie CNC, spawarki TIG i MIG, spawarka światłowodowa, kilkadziesiąt nowoczesnych zestawów komputerowych, grawerka laserowa oraz bogate wyposażenie pracowni fryzjersko-kosmetycznej. W najbliższym czasie pracownia mechaniczna zostanie wyposażona dodatkowo w zestawy programowalnych robotów, które posłużą do nauki zagadnień z zakresu automatyzacji linii produkcyjnych. Także w ramach projektu począwszy od czerwca bieżącego roku uczniowie naszej szkoły mogli zdobywać doświadczenie i nowe umiejętności podczas miesięcznych staży zawodowych w oleckich przedsiębiorstwach W trakcie staży, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z warunkami i specyfiką pracy lokalnych przedsiębiorstw branży mechanicznej, fryzjerskiej, informatycznej, budowlanej i handlowej. Uczniowie zdobywali doświadczenia zawodowe i poznali oczekiwania pracodawców względem przyszłych pracowników. Staże zawodowe stanowiły także doskonałą szansę do zademonstrowania i zweryfikowania swoich umiejętności, co w przyszłości z pewnością ułatwi naszym uczniom znalezienie satysfakcjonującej pracy. Warto też wspomnieć, że wszyscy uczestnicy staży zawodowych realizowanych w ramach projektu, otrzymali atrakcyjne stypendium finansowe. Dodatkowo w sierpniu i wrześniu uczestnicy projektu mieli okazję ukończyć specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe. Były to między innymi szkolenia w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, spawania metodami TIG/MAG, technologii robót wykończeniowych w budownictwie, pielęgnacji dłoni i stylizacji paznokci, najnowszych trendów i technik strzyżenia, obsługi kasy fiskalnej i fakturowania, a także spawania i pomiarów sieci światłowodowych. Wszystkie szkolenia odbywały się w miłej atmosferze i prowadzone były przez niekwestionowanych specjalistów w swojej branży. Odbywały się głównie w formie zajęć praktycznych oraz z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania. Kursy i szkolenia zawodowe stanowiły dla wszystkich uczestników doskonałą formę zwiększenia wiedzy, zdobycia nowych umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. 

Udział w projekcie przyniósł wszystkim uczestnikom wiele korzyści. Zapewnił im możliwość zdobycia nowych umiejętności, doświadczeń zawodowych oraz dodatkowych kwalifikacji. Zmotywował uczniów do dalszej nauki i doskonalenia zawodowego oraz zwiększył ich atrakcyjność na rynku pracy. Liczymy, że zakupione w ramach projektu nowoczesne wyposażenie uatrakcyjni proces kształcenia i zwiększy motywację uczniów do nauki. Dzięki temu nastąpi poprawa jakości kształcenia zawodowego i dalsze zacieśnianie współpracy między szkołą a lokalnymi przedsiębiorcami.