Podsumowanie projektu „ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie”

 

 

 

 

W Zespole Szkół Technicznych w Olecku zakończyła się realizacja projektu „ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt zakładał poprawę jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Olecku poprzez umożliwienie zdobycia uczniom, a także nauczycielom kształcenia zawodowego, dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w nowoczesne komputery, maszyny i urządzenia.

W ramach projektu 52 uczniów kształcących się w Technikum, Branżowej Szkole I Stopnia oraz Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym miało okazję zdobyć nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w przygotowanych specjalnie dla nich, wielu formach wsparcia. Na początku każdy z uczestników projektu wziął udział w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego. Informacje zebrane podczas tych zajęć pozwoliły na przygotowanie uczestnikom indywidualnych ścieżek wsparcia, zgodnie z ich zainteresowaniami, umiejętnościami i potrzebami. Kolejnym etapem projektu były wakacyjne, miesięczne staże zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach branży mechanicznej, fryzjerskiej, informatycznej, budowlanej i handlowej. Staże zawodowe stworzyły niezwykłą okazję do zapoznania się z realnymi warunkami pracy w przedsiębiorstwach i oczekiwaniami pracodawców wobec swoich pracowników. Uczniowie mogli wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie edukacji szkolnej oraz zdobyć bezcenne doświadczenie zawodowe. W trakcie odbywania staży zawodowych zadbano także o wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich, zapewniając im transport lub zwrot kosztów dojazdu i powrotu z zakładów pracy. Niezależnie od tego wszyscy uczestnicy staży otrzymali także atrakcyjne stypendium finansowe.

Nie był to jeszcze koniec pracowitych wakacji dla uczestników projektu, ponieważ po zakończeniu staży czekały na nich specjalistyczne kursy zawodowe. Uczniowie zgodnie ze swoim zawodem oraz zainteresowaniami wzięli udział w kursach z zakresu obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, spawania metodami TIG/MAG, technologii robót wykończeniowych w budownictwie, pielęgnacji dłoni i stylizacji paznokci, najnowszych trendów i technik strzyżenia, obsługi kasy fiskalnej i fakturowania spawania i pomiarów sieci światłowodowych.

Wszystkie kursy odbywały się na terenie szkoły, a podczas zajęć wykorzystywano głównie metody aktywizujące i kładziono szczególny nacisk na umiejętności praktyczne. Dzięki temu wszyscy uczestnicy kursów zdobyli wiele nowych umiejętności i otrzymali zaświadczenia o ich ukończeniu. Najbardziej wyczerpujący okazał się kurs spawacza ponieważ trwał ponad dwa tygodnie i kończył się egzaminem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Na szczęście i w tym wypadku wszyscy uczestnicy spisali się na medal. Ukończyli kurs, zdali trudny egzamin i otrzymali upragnioną kwalifikację spawacza.

Ze wsparcia przewidzianego w ramach projektu skorzystali także nauczyciele kształcenia zawodowego. 12 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Olecku kształcących młodzież w zawodach mechanicznych, informatycznych i fryzjerskich miało okazję ukończyć specjalistyczne kursy w zakresie automatyki i robotyki, spawania i pomiarów sieci światłowodowych, oraz trychologii i fryzjerstwa. Nauczyciele uczestniczący w projekcie oprócz zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności, zyskali niepowtarzalną możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami i specjalistami w swoim fachu.

Niezwykle istotnym i ważnym elementem realizacji projektu była modernizacja programów nauczania w zawodach technik mechanik, technik usług fryzjerskich oraz technik informatyk, oraz możliwość doposażenia bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w nowoczesne oprogramowanie, maszyny i urządzenia. W ramach projektu wyposażona została między innymi pracownia fryzjersko – kosmetyczna. Na potrzeby pracowni informatycznej i mechanicznej zakupiono 18 nowoczesnych zestawów komputerowych, 14 laptopów, spawarkę światłowodową oraz zestaw robotów programowalnych do nauki automatyki i robotyki. Warsztaty szkolne zostały doposażone w wysokiej klasy sterowane numerycznie centrum tokarskie, wycinarkę laserową, piłę taśmową, giętarkę do rur i profili, spawarki TIG i MIG oraz komplet narzędzi pomiarowych.

Realizacja projektu „ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie” przyczyni się do poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Olecku. Dzięki realizacji projektu uczniowie naszej szkoły zdobyli dodatkowe umiejętności i doświadczenie, które zapewnią im udany start w dorosłość. Zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni i warsztatów praktycznej nauki zawodu uatrakcyjni proces dydaktyczny, zapewni komfortowe warunki nauki i możliwość korzystania z nowoczesnych pomocy naukowych. Dodatkowo współpraca szkoły z przedsiębiorstwami lokalnego rynku pracy umożliwi dostosowanie kształcenia zawodowego do oczekiwań lokalnego rynku pracy i w przyszłości zapewni przedsiębiorcom kompetentnych i wykwalifikowanych pracowników.