Ś. † P. Jarosław Wierzbiński – wieloletni nauczyciel, wychowawca, nasz serdeczny kolega i przyjaciel.