Światowy Dzień Lasu
niedziela, 21 marca 2021 01:00

21 marca jest od 2012 roku Międzynarodowym Dniem Lasów.
Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania planety.

W tym dniu na całym świecie organizowane są akcje mające zwrócić uwagę na lasy i ich problemy. Zachęca się ludzi do sadzenia drzew, sprzątania lasów i do przebywania w nich. Lasy pokrywają ⅓ lądów na ziemi, niestety ich powierzchnia szybko się kurczy.
Wyliczono, że w ciągu roku znika ponad 5 milionów hektarów lasów, to tak, jakby w ciągu sekundy znikał las o powierzchni boiska do piłki nożnej.
Gdyby zniknęły wszystkie lasy, życie na ziemi nie mogłoby normalnie funkcjonować.
Lasy są rezerwuarem bioróżnorodności, oczyszczają powietrze i hamują zmiany klimatu wiążąc w swoich komórkach dwutlenek węgla, zapobiegają erozji gleby, utrzymują odpowiednią wilgotność gleby i powietrza, chronią przed powodziami. Dla ponad 1,6
miliarda ludzi na ziemi są one miejscem życia i źródłem utrzymania, dają schronienie, dostarczają budulca, karmią i zapewniają substancje lecznicze.
W tym dniu zachęcamy Was do odwiedzenia najbliższego lasu. Spędźcie w nim trochę czasu, poznajcie go lepiej i poobserwujcie, spróbujcie się z nim zaprzyjaźnić. Zabierajcie do lasu wasze dzieci, niech od najmłodszych lat nawiązują osobisty kontakt z przyrodą, to ważne aby w przyszłości nie bały się przyrody i nie uznawały jej za swojego wroga.
Tylko ludzie kochający przyrodę i rozumiejący jej wartość będą w stanie skutecznie ją chronić. W pakiecie który przygotowaliśmy z okazji Dnia Lasów znajdziecie przede wszystkim zajęcia i zabawy terenowe, które pozwolą przyjemnie i ciekawie spędzić czas na leśnych ścieżkach. Część zajęć można też w razie niepogody przeprowadzić w sali, pamiętajmy jednak, że nie ma czegoś takiego jak zła pogoda, są tylko nieodpowiednio ubrani ludzie!
Chodźmy do lasu, jak najczęściej, szanujmy Go i dbajmy o Niego!
Polecam też serwis WWF -  https://www.wwf.pl/lasy
 
Niestety są też tacy co traktują las jak śmietnik. Tacy ludzie zasługują na potępienie!
Przykład poniże Eko Kalendarza.

Polecam bezpłatny materiał do przeprowadzenia zajęć z młodzieżą o lesie i jego ROLI w naszym życiu.