Światowy Dzień Wody 22 marca
poniedziałek, 22 marca 2021 01:00

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca.
Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.
Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.
Woda jest niezbędna do utrzymania życia i musi być dostępna w zadawalającej ilości dla wszystkich konsumentów. Zawsze należy podejmować wszelkie dostępne środki i starania w celu uzyskania możliwie najlepszej jakość wody.
Ochrona źródeł wody oraz zabezpieczenie systemu zaopatrzenia w wodę przed zanieczyszczeniem stanowi podstawową linię ochrony jakości wody.
Wody głębinowe, bezpieczne pod względem mikrobiologicznym oraz wolne od zanieczyszczeń antropologicznych są najlepsze do celów wodociągowych.
Indywidualne urządzenia doczyszczające wodę.
W ostatnim czasie pojawiły się na rynku urządzenia doczyszczające wodę, rozprowadzane w formie agresywnego i nie do końca uczciwego marketingu. Często są to bardzo drogie filtry działające na zasadzie odwróconej osmozy lub wymianie jonowej (tzw. zmiękczacze). Nie są to urządzenia konieczne do stosowania przy zaopatrzeniu w wodę pitną z naszych wodociągów. Wręcz przeciwnie, stosowanie odwróconej osmozy lub wymieniaczy jonowych powoduje pozbawienie wody wszelkich jonów i związków mineralnych, których obecność w wodzie jest pożądana i stanowi dla nas, konsumentów ich źródło zaopatrzenia w codziennej
diecie.
W celu obniżenia zawartości uciążliwego dla konsumenta związków żelaza można zastosować zwykłe filtry w przystępnych cenach, redukujące związki żelaza a pozostawiając pozostałe związki mineralne.
Podobnie jest z „nie lubianą” obecnością kamienia w czajnikach – należy pamiętać o tym, że twarde wody są zasobne w związki wapnia i magnezu oraz inne minerały, stanowiąc ich źródło dla nas konsumentów w naszej codziennej diecie. Część tej twardości, tj. węglany wapnia i magnezu zostaje wytrącona podczas gotowania wody właśnie w postaci osadzającego się kamienia na dnie     i ściankach czajnika. Nie bójmy się tego, gdyż jest to tylko część w/w soli, nic szkodliwego.  Pamiętajmy natomiast, że mając w kranie wodę średnio twardą i twardą uzupełniamy część zapotrzebowania naszego organizmu na związki mineralne (bez ponoszenia dodatkowych kosztów). Nie stosujmy bezpodstawnie zmiękczaczy, które zubożają naszą wodę i pozbawiają tego co w niej najlepsze.

Światowy Dzień Wody 2021 obchodzony jest pod hasłem „Docenianie wody”. Według danych ONZ wody zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas było jej pod dostatkiem. Obecnie ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej, problem ten dotyka 100 mln mieszkańców Europy. W ciągu najbliższej dekady dostępność czystej i bezpiecznej wody pitnej może spaść aż o 40%. Do 2050 roku zapotrzebowanie na wodę wzrośnie dwukrotnie, a ponad połowa światowej populacji będzie zagrożona jej deficytem.
Świadome i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych jest zadaniem dla nas wszystkich.
Ograniczanie zużycia wody w niektórych obszarach pozwoli na lepsze gospodarowanie jej zasobami, przez co kolejne pokolenia ludzi będą miały zagwarantowany bezpieczny dostęp do czystej wody. Istnieje wiele sposobów oszczędzania wody takich jak korzystanie z prysznica zamiast brania długich kąpieli czy zakręcanie wody podczas mycia zębów.
Przez wiele lat panował trend na utwardzanie przydomowych podwórek. Kostka, którą wykładane są podjazdy czy nawet całe tereny wokół domu, jest łatwa w utrzymaniu, ale zmniejsza zdolność retencji gleby. Sprawia, że woda zamiast stopniowo wsiąkać w podłoże, po prostu spływa – często do kanalizacji deszczowej lub do rowów, które ją odprowadzają do rzek. To zjawisko nie tylko sprzyja suszy, ale również podtopieniom, które pojawiają się na skutek nawalnych opadów deszczu. Warto odchodzić od uszczelniania powierzchni kostką brukową i zastąpić ją elementami ażurowymi, które z biegiem czasu przerastają roślinnością i
wchłaniają wody opadowe.
Dobrym sposobem na oszczędzanie wody jest zamiana trawnika na kwietne łąki - pachnące, oddające wilgoć środowisku, wspomagające bio-retencję. Kwietne łąki nie wymagają intensywnego podlewania, ani częstego koszenia tak jak trawniki. Poza tym można je wysiewać niemal wszędzie – przed domem, na skwerach, przy drogach, a nawet w skrzynkach. Kwietna łąka to prawdziwa bioretencja i przy okazji siedlisko dla setek gatunków roślin i zwierząt.
Wspólnie oszczędzajmy i dbajmy o wodę! Dla środowiska i przyszłych pokoleń!
Polecam też serwis WWF -
 https://www.wwf.pl/srodowisko/rzeki

 

Już ponad miliard ludzi na świecie jest dotkniętych tym problemem.
I nie chodzi tu jedynie o chwilowe trudności z wodą w kranie.
Chodzi tu o całkowity brak wody zdatnej do picia, a nawet takiej, która pozwala zaspokoić podstawowe czynności sanitarne.
Tam, gdzie nie ma wody są głód i choroby.
I tam najczęściej umierają dzieci, gdyż to one są najmniej odporne na trudne warunki życia.
Indie, Pakistan, Indonezja, Kambodża, Ghana, Uganda, a nawet Chiny.
To tylko niektóre kraje, w których już teraz brakuje wody.
Wydawać by się mogło, że to, co dzieje się na drugim krańcu świata nie dotyczy nas bezpośrednio.
Owszem, odczuwamy skutki globalnego ocieplenia, wiemy jak bardzo zanieczyszczone są nasze jeziora i rzeki, ale w naszych kranach płynie czysta woda.
A w sklepach jest jej pod dostatkiem.
Okazuje się jednak, że Polsce grozi deficyt wody i to zagrożenie jest bardzo realne