ZARZĄDZENIE NR 03 Z DNIA 16.04.2021 r.
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Olecku informuje, że od dnia 19 kwietnia 2021 roku zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu dla uczniów klas trzecich przygotowujących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. odbywać się będą na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zajęcia praktyczne w szkole odbywać się będą według następującego harmonogramu:


Klasa 3 Szkoły Branżowej – środy i czwartki;
Klasa 3TBME – piątki
Klasa 3TIF – środy.

Pozostali uczniowie kontynuują zajęcia zdalnie z wykorzystaniem TEAMS i dziennika elektronicznego do odwołania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.