Zarządzenie nr 6 dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Olecku z dnia 06.05.2021r.
Wpisany przez Administrator   

Dyrektor ZST w Olecku zarządza  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuje , że od dnia 17.05.2021r. zajęcia będą prowadzone w  szkole i zdalnie. Oddziały zostały podzielone ze względu na liczebność w klasach i będą nauczane według harmonogramu tj. jeden tydzień w szkole , jeden tydzień nauczanie zdalne.

 

 

§ 1

1. Od dnia 17.05.2021r. nauczanie w ZST w Olecku w szkołach dziennych odbywa się w klasach w następujący sposób:

 

 

Pracownie użytkowe w szkole: 09s, 9s, 11s, 14s, 118s, 119s, 120s, 122s, 130s, 131s, 1BW, 2BW, 3BW

Legenda: 

S – nauczanie w szkole

Z – nauczanie zdalne

2. Zajęcia praktyczne , które odbywają się w ZST w Olecku w zawodzie technik mechanik, technik budownictwa i technik usług fryzjerskich odbywają się wg planu w trybie stacjonarnym. Natomiast zajęcia praktyczne w zawodach technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec realizowane będą   w systemie hybrydowym, zgodnie z powyższym planem.

3. Nauczanie w szkołach dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywa się według planu , bez zmian.

 

§2

Zarządzenie nr 6 dyrektora ZST w Olecku wchodzi z dniem podpisania.

 

Podpis dyrektora:

Andrzej Paweł Gorlo