STAŻE W HISZPANII INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ - Rekrutacja dla pracowników (uzupełniająca)

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Olecku ogłasza nabór uzupełniający nauczycieli do Projektu „Staże w Hiszpanii  inwestycją w przyszłość” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079185 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Ogłoszenie dotyczy 1 miejsca dla nauczyciela zawodu branży mechanicznej, budowlanej lub informatycznej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku. Zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć formularz zgłoszeniowy i deklarację udziału w projekcie w sekretariacie szkoły, biurze projektu.  Formularz zgłoszeniowy  i deklaracja będą dostępne na stronie internetowej szkoły.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2021 roku.

 

 

Regulamin rekrutacji


Deklaracja uczestnictwa


Formularz zgłoszeniowy (pracownik)

PROJEKTY > STAŻE W HISZPANII INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ