Dlaczego warto odwiedzić Twierdzę Osowiec?

16 czerwca 2021r. odbyła się telekonferencja uczestników polsko – rosyjskiego projektu „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy…”, stanowiącą kontynuację wyjazdu studyjnego do Twierdzy Osowiec, w którym partnerzy z Rosji nie mogli wziąć czynnego udziału z powodu pandemii. Podczas spotkania online dr Marek Góryński opowiedział młodzieży rosyjskiej historię Twierdzy Osowiec – dawnych koszarach Armii Czerwonej z okresu I wojny światowej, a także punktu granicznego z 1545r., w którym stykały się granice trzech państw: Korony Królestwa Polskiego, Prus Książęcych i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Całość uzupełniła relacja wideo stworzona ze zdjęć wykonanych przez uczestników projektu - uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku, zakończona krótkim, humorystycznym filmikiem przedstawiającym „musztrę”, której przewodniczył przewodnik po Twierdzy Osowiec nawiązując do legendy sprawdzającej prawdomówność. Telekonferencję zakończyło wspólne wpisanie pozdrowień w aplikacji Jamboard, co pozwoliło na nawiązanie bliższego kontaktu uczestników projektu z Polski i Rosji i jednocześnie na utworzenie tablicy upamiętniającej spotkanie. Film przygotowany przez uczestników projektu można obejrzeć klikając w poniższy link:

https://1drv.ms/v/s!AttZumEYBzg2hQS5MrOcydAxfHIW