Sprzątanie Świata 2021
wtorek, 28 września 2021 08:54

17 września 2021 r. (piątek),  uczniowie klasy IITM5  Zespołu Szkół Technicznych w Olecku wraz z opiekunami  -  Beatą  Najechalską  (nauczycielką geografii ) oraz Alicją Jankowską-Bełbot ( nauczycielką języka angielskiego) - wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata - Polska”. Teren prac obejmował obszary leśne w okolicach miejscowości  Szeszki.

    Celem akcji było nie tylko usunięcie śmieci, ale przede wszystkim promowanie wśród młodzieży właściwego zachowania się w lesie, wyrabiania nawyku dbania o porządek na leśnej wycieczce, spacerze czy grzybobraniu. Po sprzątnięciu wyznaczonego terenu młodzież udała się  na  ciekawą lekcję przyrody przeprowadzoną przez Pana Leśniczego. Leśniczy opowiadał miedzy innymi o  pielęgnacji sadzonek na szkółce, o gospodarowaniu zasobami leśnymi. 

    Po zakończonej pracy na uczniów czekała nagroda. Pracownicy Nadleśnictwa Olecko zorganizowali ognisko z pieczeniem kiełbasek    Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane przy współpracy: Starostwa Powiatowego, Nadleśnictwa Olecko i Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.

                                                                                                            Beata Najechalska