Zasprejuj zarazki i weź udział w konkursie!
piątek, 15 października 2021 11:36

Dzięki wsparciu Fundacji Zwolnieni z Teorii i firmy Lysol, Zespół Szkół Techniczych w Olecku otrzymał pakiet produktów do dezynfekcji w ramach akcji społecznej „Zasprejuj zarazki”. Poznaj miejsca, na których gromadzą się zarazki i zasprejuj je!. Akcja jest odpowiedzią na potrzebę edukowania, zwiększenia poczucia odpowiedzialności młodzieży oraz wyrobienia u nich nawyku dezynfekcji powierzchni, który zmniejsza ryzyko zakażenia. Nasza szkoła otrzymała aerozole do dezynfekcji powierzchni Lysol, które będą umieszczone w salach lekcyjnych w widocznym miejscu. Preparatów Lysol należy używać tylko w obecności pracowników szkoły. Niech służą nam jak najlepiej i pozwolą jak najdłużej cieszyć się nauką stacjonarną.

W związku z tym organizowany jest konkurs fotograficzny. Spośród fotografii przedstawiających uczniów dezynfekujących kluczowe miejsca, w których gromadzą się zarazki, zostaną wybrane i nagrodzone najciekawsze zdjęcia!

Informacje o konkursie u doradcy zawodowego.

Więcej informacji na stronie:

https://www.lysoldlaszkol.pl/

Doradca zawodowy