„Działaj – Organizuj się – Bądź niezależny”
piątek, 29 października 2021 09:53

23.09.2021 r.,  30.09.2021 r., 13.10.2021 r. i 28.10.2021 r. uczniowie z klas  1MF, 2TI, 2TF, 3MF, 3FM, 3IH, 4TBME i 4TIF  technikum oraz 1A, 2A, 2B, 3C i 3D szkoły branżowej I stopnia wzięli udział w zajęciach prowadzonych  przez z panią Małgorzatę Purzeczko ze Stowarzyszenia ADELFI Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku. OWES jest zespołem kreatywnych ludzi, którzy chcą świadomie wpływać na poprawę jakości życia środowiska, w którym żyją. Chce wprowadzać równowagę pomagając, wspierając, dając energię i wiedzę tym, którzy chcą  dokonywać zmiany. Dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą. Pomaga w formalnościach, w wypracowaniu strategii i biznesplanu. Udziela także wsparcia w przygotowaniu planu marketingowego, kwestiach księgowych oraz porad prawnych.

 Podczas zajęć prelegentka rozmawiała z uczniami o tym, czym jest ekonomia społeczna, czym się zajmuje, jaką funkcję pełni w naszym województwie.  Uczniowie aktywnie uczestniczyli w niezwykle pouczających spotkaniach które były jedynie wstępem do tego, aby naszą zdolną młodzież zarazić pasją ekonomii społecznej. 

Szkoła otrzymała gry planszowe „Ekonomia Społeczna”,  które mogą stanowić idealne uzupełnienie przedmiotów takich jak: przedsiębiorczość, ekonomia oraz  wiedza o społeczeństwie. Zastosowanie gry daje nauczycielowi możliwość wykorzystania niekonwencjonalnego narzędzia, w formie atrakcyjnej dla młodzieży. Uczniowie natomiast zyskują gotowy pakiet wiedzy o sektorze ekonomii społecznej, zasadach funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i mechanizmach rozwoju tego sektora. Podczas rozgrywki uczestnicy muszą ze sobą współpracować, decydować o dalszych losach podmiotu, który reprezentują, brać odpowiedzialność za podejmowane działania. Gra „Ekonomia Społeczna”  uczy odpowiedzialności i współpracy oraz pozwala sprawdzić się w trudnych sytuacjach.

Serdecznie dziękujmy pani Małgorzacie Purzeczko za poświęcony czas i czekamy na kolejne inspiracje…

Doradca zawodowy

23.09.2021 r., 30.09.2021 r., 13.10.2021 r. i 28.10.2021 r. uczniowie z klas  1MF, 2TI, 2TF, 3MF, 3FM, 3IH, 4TBME i 4TIF technikum oraz 1A, 2A, 2B, 3C i 3D szkoły branżowej I stopnia wzięli udział w zajęciach prowadzonych  przez z panią Małgorzatę Purzeczko ze Stowarzyszenia ADELFI Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku. OWES jest zespołem kreatywnych ludzi, którzy chcą świadomie wpływać na poprawę jakości życia środowiska, w którym żyją. Chce wprowadzać równowagę pomagając, wspierając, dając energię i wiedzę tym, którzy chcą  dokonywać zmiany. Dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą. Pomaga w formalnościach, w wypracowaniu strategii i biznesplanu. Udziela także wsparcia w przygotowaniu planu marketingowego, kwestiach księgowych oraz porad prawnych.

Podczas zajęć prelegentka rozmawiała z uczniami o tym, czym jest ekonomia społeczna, czym się zajmuje, jaką funkcję pełni w naszym województwie.  Uczniowie aktywnie uczestniczyli w niezwykle pouczających spotkaniach które były jedynie wstępem do tego, aby naszą zdolną młodzież zarazić pasją ekonomii społecznej. 

Szkoła otrzymała gry planszowe „Ekonomia Społeczna”,  które mogą stanowić idealne uzupełnienie przedmiotów takich jak: przedsiębiorczość, ekonomia oraz  wiedza o społeczeństwie. Zastosowanie gry daje nauczycielowi możliwość wykorzystania niekonwencjonalnego narzędzia, w formie atrakcyjnej dla młodzieży. Uczniowie natomiast zyskują gotowy pakiet wiedzy o sektorze ekonomii społecznej, zasadach funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i mechanizmach rozwoju tego sektora. Podczas rozgrywki uczestnicy muszą ze sobą współpracować, decydować o dalszych losach podmiotu, który reprezentują, brać odpowiedzialność za podejmowane działania. Gra „Ekonomia Społeczna”  uczy odpowiedzialności i współpracy oraz pozwala sprawdzić się w trudnych sytuacjach.

Serdecznie dziękujmy pani Małgorzacie Purzeczko za poświęcony czas i czekamy na kolejne inspiracje…

Doradca zawodowy