Temida na „Zamku”
wtorek, 21 grudnia 2021 00:00

   

Od 16.11.2021 r. do 23.11.2021 r.  uczniowie klas 3 technikum i szkoły branżowej I stopnia, podczas lekcji on-line uczestniczyli w projekcie „Lekcje z Temidą”.  Ten edukacyjny program, prowadzony w szkołach przez przedstawicieli Fundacji „Altum”, finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którym dysponuje Minister Sprawiedliwości. Celem programu jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży.

Podczas „Lekcji z Temidą” kształtowany i umacniany był szacunek do prawa oraz promowanie postaw proobywatelskich. Prowadząca - pani Paulina -opowiedziała uczniom, dlaczego ludzie stworzyli prawo, jak należy reagować na prześladowanie w szkole i Internecie, gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa, jakie prawa ma konsument, jak dostać się na studia prawnicze itp. Uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się więcej na temat odpowiedzialności prawnej, programu nauczania studiów prawniczych i różnych aspektów pracy po ich ukończeniu. W trakcie spotkania uczniowie mogli zadawać pytania oraz wyrażać swoją opinię na temat danego zagadnienia. Udział w programie edukacyjnym „Lekcje z Temidą” dał inspirującą możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji. Może dzięki udziałowi w projekcie, wśród naszych uczniów, znajdą się tacy, którzy zwiążą swoją przyszłość z prawem?

Doradca zawodowy