Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie Zespłu Szkół Technicznych w Olecku

położone przy Placu Zamkowym nr 2

w skład których wchodzą budynki szkolne, hala sportowa, internat, stołówka.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------