ZST startuje w konkursie „INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA NA RYNKU PRACY”


- kliknij na zdjęcie by zobaczyć galerię -

Od początku roku szkolnego 2015/16 Zespół Szkół Technicznych bierze udział w III edycji ogólnopolskiego konkursu  „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności szkół w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.  Do kwietnia 2016 r.  społeczność ZST  wykona dziesięć zadań, polegajacych m. in. na zbadaniu lokalnego rynku pracy pod kątem wymagań pracodawców, kompetencji personalno – społecznych przydatnych w pracy, analizie prasowych i internetowych ofert pracy. Uczniowie będą mogli wykazać się swoimi umiejętnościami zawodowymi w wielu konkursach szkolnych.  Szerszej publiczności swoje  zdolności zamkowa młodzież zaprezentuje  w Dniu Kształcenia Zawodowego (planowanym na luty  2016).  Zorganizowane zostaną także wycieczki do okolicznych zakładów pracy.

Zespół Szkół Technicznych w Olecku ma już za sobą realizację dwóch  zadań. W październiku 2015 r. przeprowadzono we wszystkich klasach sondaż na temat: „Predyspozycje i umiejętności zawodowe szczególnie pożądane przez pracodawców”. Na podstawie wyników sondażu uczniowie podzieleni na grupy branżowe wykonali  plakaty obrazujące cechy, których  pracodawcy oczekują od swych potencjalnych  pracowników. Wszystkie prace są aktualnie eksponowane na szkolnym korytarzu.

W listopadzie 2015 r.   w  ZST  odbyło się pięć spotkań młodzieży z Krystyną Zdan - doradcą zawodowym, pracownikiem Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olecku. W cyklu spotkań  na temat „Kompetencje personalno – społeczne przydatne w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy” wzięli udział uczniowie klas trzecich i czwartych technikum oraz klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej, którzy już za kilka miesięcy będą starali się o podjęcie pracy. Doradca zawodowy wprowadził młodzież w świat rynku pracy i praw nim rządzących oraz  w problematykę kompetencji twardych i miękkich. Uczniowie nabyli też umiejętność  analizowania ogłoszeń o pracę pod kątem jej przydatności w procesie realizacji własnych celów zawodowych.

Kolejne zadania będą sukcesywnie  realizowane w bieżącym roku szkolnym.

Honorata  Szwajda