KONKURS „MISTRZ KIELNI”

- kliknij na zdjęcie by zobaczyć galerię -
W styczniu uczniowie naszej szkoły zawodowej kształcący się w zawodzie murarz-tynkarz mieli możliwość pochwalić się swoimi umiejętnościami podczas konkursu „Mistrz Kielni”. W turnieju wzięło udział aż 11 uczniów  (z klas 2A i 3A).  Murarze podzieleni na pięć zespołów roboczych musieli wykonać narożnik z cegły kratkówki  (każdy bok  0,91 cm).

 

Ocenie podlegały:

- wybudowanie narożnika składającego się z czterech rzędów cegły kratkówki posadowionej na zaprawie murarskiej z zachowaniem pionu i poziomu oraz równych spoin między cegłami,

- dobór narzędzi i materiałów potrzebnych do zrealizowania zadania,

- estetyka wykonania – wypełnienie spoin, podmazywanie oraz porządek na stanowisku pracy.

Czas wykonania zadania był nieograniczony, zawodnicy wykonywali pracę do momentu postawienia czterech rzędów narożnika albo zużycia zaprawy murarskiej, która była przygotowana w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zadania.  Brak kleju przed postawieniem czterech rzędów oznaczał, że grupa użyła zbyt dużo zaprawy w początkowej fazie zadania i nie będzie w stanie dokończyć pracy.

Mistrzami Kielni okrzyknięto Jarosława Deca (2A)  i Sylwestera Saka (3A). Rzemieślnicy prawidłowo wyprowadzili piony narożnika, ponadto wykonali spoiny w wizualnie równych grubościach. Na ich stanowisku pracy panował porządek. Praca zwycięzców pod względem technicznym nie różniła się od wykonania zdobywców drugiego miejsca, jednak estetyczne wykonanie zadania przeważyło szalę zwycięstwa. Drugie miejsce ex aequo przyznano zespołom, które tworzyli: Dawid Miłun, Szymon Duchnowski, Paweł Jutkiewicz oraz Maciej Bakuła i Emil Grądzki (wszyscy z 3A). Te dwie drużyny prawidłowo wyprowadziły piony narożnika, jednak spoiny między cegłami nie były wzorowe. Na trzecim schodku podium stanęli uczniowie klasy 2A: Jan Karaś i Konrad Sokalski, którzy  prawidłowo  wyprowadzili trzy piony. W konkursie udział wzięli także Jakub Janiszewki i Tomasz Luberecki (obaj z klasy 2A).

Wszyscy uczestnicy konkursu to rzemieślnicy z pasją, którzy nieprzypadkowo wybrali zawód murarza. Niełatwo dziś znaleźć dobrego fachowa, jednak kilku ujawniło się w naszej szkole zawodowej…

Konkurs „Mistrz Kielni” zorganizowali nauczyciele przedmiotów zawodowych: Bożena Pietrowicz i Jan Jędra.